Der zināt
bauskas ģērbonis

2022.gada 13.jūlijā plkst. 9.00
Uzvaras iela 1, Bauska

 1. Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu "Par vīna, raudzēto un pārējo alkoholisko dzērienu ražošanas atļaujām" apstiprināšanu.
  Ziņo: Anita Cehanoviča
 2. Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu "Ēku numerācijas, ielu, ēku un nekustamo īpašumu nosaukumu un to norāžu plākšņu izvietošanas saistošie noteikumi" apstiprināšanu.
  Ziņo: Anita Cehanoviča
 3. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2022. gada 31. marta lēmumā Nr. 180 “Par pašvaldības atbalstu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam”.
  Ziņo: Anita Cehanoviča
 4. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2022.gada 27.janvāra nolikumā Nr.5 “Par sporta pasākumiem un sporta attīstībai paredzēto pašvaldības budžeta līdzekļu sadales kārtību Bauskas novadā”.
  Ziņo: Līga Rimševica

Komitejas priekšsēdētājs:

Raitis Ābelnieks