Pašvaldība
Iznācis „Bauskas Novada Vēstis" novembra numurs

Bauskas novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Bauskas Novada Vēstis” jaunajā numurā lasiet: 

  • Pašvaldībā pieņemto lēmumu un saistošo noteikumu apskats;
  • Jauni tarifi sadzīves atkritumu apsaimniekošanai SIA „Vides serviss” apsaimniekojamā teritorijā;
  • Par tarifu izmaiņām SIA „ Bauskas ūdens” sniegtajos pakalpojumos;
  • Par pašvaldības dāvātajām Ziemassvētku paciņām novada bērniem;
  • Vecumniekos pasniegti gada apbalvojumi;
  • Iecavā balvas saņēmuši Gada jaunieši;
  • Nosvinēti spāru svētki Skaistkalnes vidusskolas sporta hallei;
  • Noskaidrotas sakoptākās sētas Rundālē;
  • Rundāliešiem iespēja bibliotēku grāmatas saņemt dzīvesvietā u.c. ziņas.