Der zināt
Izvērtēšanai nodos projektu par ceļa Priedītes - Mežotnes stacija pārbūvi

Bauskas novada domes sēdē 14.martā deputāti atbalstīja projekta  “Pašvaldības autoceļa B7 “Priedītes – Mežotnes stacija” pārbūve (1806 m), posmā no 0,0 km līdz 1,806 km” pieteikuma nodošanu izvērtēšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM). Īstenojot projektu, tiktu veikta pašvaldības autoceļa pārbūve 1806 m garumā, caurteku un drenāžas pārbūve, ceļa pamatnes izbūve un dubultā virsmas apstrāde.

Bauskas novada pašvaldība 2022. gada 3.martā saņēma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli ar aicinājumu pašvaldībām iesniegt investīciju projektu pieteikumus atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 22. februāra noteikumiem Nr. 143 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā 2022. gadā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”.

Šī projekta ietvaros, pašvaldībām ir iespējams saņemt valsts budžeta aizdevumus investīciju projektu īstenošanai. Ņemot vēra, ka viena no pašvaldību noteiktajām funkcijām ir rūpēties par administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu), Bauskas novada administrācija iesniegs investīciju projektu “Pašvaldības autoceļa B7 “Priedītes – Mežotnes stacija” pārbūve (1806 m), posmā no 0,0 km līdz 1,806 km” Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā pieteikuma izvērtēšanai. 

Pašvaldības autoceļš B7 “Priedītes – Mežotnes stacija” (turpmāk – autoceļš)  savieno valsts autoceļu  V1034 – “Bauska – Priedītes” ar P103 “Dobele – Bauska” un starptautiska mēroga tūrisma galamērķus – Rundāles pili un Bauskas pili. Abi tūrisma objekti izceļas ar augstu tūrisma apmeklējuma intensitāti, īpaši vasaras sezonā.

Autoceļš izmantojams kā alternatīva noslogotajam autoceļam P103 “Dobele – Bauska” maršrutā Bauska – Pilsrundāle. Autoceļam ir zema autotransporta plūsmas intensitāte, kas ļauj to ērti izmantot ekotūrisma cienītājiem – velobraucējiem un gājējiem, piedāvājot drošu alternatīvu, jo valsts autoceļš “P103 Dobele – Bauska” intensīvās autotransporta plūsmas dēļ ir neērts un nedrošs izmantošanai minētajām mērķa grupām.

Autoceļš ir ar grants seguma virsmu, vairākos posmos stipri izskalots un bez ceļa pamatnes kārtas. Autoceļa virsmā atsegti lielie laukakmeņi, kas bijuši iestrādāti ceļa seguma pamatnē, līdz ar to ir grūti izbraucams un nav iespējams veikt uzturēšanas darbus – greiderēšanu un sniega tīrīšanu, atbilstoši Latvijas Valsts autoceļu tehniskajai specifikācijai. Autoceļa pilnvērtīgai izmantošanai nepieciešama pārbūve.

Investīciju projekta īstenošana paredz veikt pašvaldības autoceļa B7 “Priedītes – Mežotnes stacija” pārbūvi 1806 m garumā, ceļa posmā no 0,0 km līdz 1,806 km. Pārbūves risinājums paredz caurteku un drenāžas pārbūvi, ceļa pamatnes izbūvi un dubulto virsmas apstrādi.

Projekta kopējās būvdarbu izmaksas aprēķinātas 255 322,23 EUR apmērā ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN), autoruzraudzība 847,00 EUR, būvuzraudzības izmaksas  11 603,90 EUR, kas kopā sastāda 267 773,13 EUR. Projekta apstiprināšanas gadījumā Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējumu 2022. gadā sastādītu 25 374,62 EUR no Bauskas novada pašvaldības 2022. gada budžeta programmas “Līdzfinansējums Eiropas Savienības fondu un citiem projektiem” paredzētajiem līdzekļiem, savukārt 2023. gadā būtu nepieciešami 25 374,62 EUR, kuri tiktu ieplānoti Bauskas novada pašvaldības 2023. gada budžetā.

Artūrs Dulbe,
sabiedrisko attiecību speciālists