Der zināt
Koši un daudzkrāsaini Bauskas novadā izskanējuši «Toņi un pustoņi»

Pavasarīga prieka un radošu ideju piepildīts 14. martā izskanējis Bauskas novada vispārizglītojošo skolu audzēkņu pavasara brīvdienu spilgtākais pasākums - mākslas un mūzikas festivāls „Bauskas novada toņi un pustoņi”.

Gatavojoties šim pasākumam, Bauskas muzejā no 1.marta bija apskatāma bērnu un jauniešu mākslas darbu konkursa izstāde „Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi”.

Bauskas novada kārtai iesniegti vairāk 100 darbi no  desmit novada skolām un Bauskas Bērnu un jauniešu centra septiņām interešu izglītības grupām. Konkursā piedalījās arī Vecumnieku vidusskolas audzēkņu tērpu darinājums – kolekcija. Darbus bija iesnieguši: Bauskas pamatskola, Bauskas Valsts ģimnāzija, Griķu pamatskola, Iecavas pamatskola, Pilsrundāles vidusskola, Skaistkalnes vidusskola, Stelpes sākumskola, Uzvaras pamatskola, Vecumnieku vidusskola, Zālītes speciālā pamatskola. Bauskas Bērnu un jauniešu centru ar 30 darbiem pārstāvēja gleznošanas, keramikas, tekstildizaina, modernās amatniecības pulciņi.  Pavediena tēlniecības grupa, leļļu darbnīca „Kamolītis” un darbnīca „Dari, darini, darbojies” bija iesnieguši kopdarbus.

Kopumā vērtēšanai bija iesniegti 199 audzēkņu darbi, kurus tapšanā iedvesmu un padomu snieguši 18 pedagogi.

Izstādes apmeklētāji bija aicināti nobalsot par vienu sev vistīkamāko darbu, kurš festivāla dienā saņems skatītāju simpātiju balvu.

Festivāla organizators Bauskas Bērnu un jauniešu centrs pasākuma dienā bija sagādājis iespēju interesentiem piedalīties radošajās darbnīcās BJC Sarkanajā mājā, ļaujot iepazīt gan jaunas tehnoloģijas, gan skaistu darbu tapšanas maģiju.

Krāsas dziesmās un dejās

Festivāls noslēdzās ar daudzveidīgu koncertprogrammu. Pasākuma dalībniekus uzrunāja Bauskas novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis, priecājoties par kuplo dalībnieku pulku, kas pratuši atrast toņus un pustoņus dažādās mākslas nozarēs. Gatavojoties festivālam ieguldīts liels darbs un prieks, ka Bauskas novads tiks pārstāvēts nākamā konkursa kārtā Rīgā, 3.jūnijā.

Festivālu kuplināja un sirsnīgi tika sagaidīti viesi - Rīgas Mākslas  un  mediju tehnikuma tekstilmākslas un  dizaina  nodaļas  audzēkņi ar savu darināto  tērpu  kolekciju demonstrējumu.

Koncertā piedalījās Iecavas vidusskolas koris, Vecumnieku vidusskolas koris, Uzvaras pamatskolas ansamblis, Bauskas pamatskolas koris, dažāda vecuma grupu deju kopas „Mēmelīte” dejotāji, Vecumnieku vidusskolas modes mākslas demonstrētāji. Skatītājus priecēja Bauskas  Bērnu  un  jauniešu  centra jaunākie Sporta deju un ritmikas dalībnieki. Sanākušos priecēja arī Iecavas kultūras nama folkloras kopa „Tarkšķi” Kristīnes Kareles vadībā.

Apbalvo festivāla nākamās kārtas dalībniekus

24 žūrijas komisijas atlasītos darbus virzīs „Toņu un pustoņu” nākamai kārtai. Festivāla „Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi” otrajā kārtā Bauskas novadu pārstāvēs darbi, ko veidojuši šādi audzēkņi un viņu pedagogi:

 • Nikola Šikova, Bauskas pilsētas pamatskolas 8.kl. (skolotāja Daiga Sējēja);
 • Rainers Līvmanis-Dankbars, Bauskas pilsētas pamatskolas 7.kl. (skolotāja Daiga Sējēja);
 • Lība Mustermane, Uzvaras pamatskolas 6.kl. (skolotāja Daiga Sējēja);
 • 9.klases kolektīvais darbs, Uzvaras pamatskola (skolotāja Daiga Sējēja);
 • Pavediena tēlniecība,  .1-4.klases kopdarbs, Bauskas Bērnu un jauniešu centrs (BJC) (skolotāja Indra Liepa);
 • Ēvalds Treiģis, Pilsrundāles vidusskolas 8.kl. (skolotāja Aija Ušerovska);
 • Markuss Milliņš, Stelpes sākumskolas 2.kl. (skolotāja Lāsma Skābuliņa);
 • Enija Dunkule, Griķu pamatskolas 1.kl. (skolotāja Olita Dzelzkalēja);
 • Eduards Akmentiņš, Griķu pamatskolas 3.kl. (skolotāja Olita Dzelzkalēja);
 • Paula Kristiāna Vairoga, Griķu pamatskolas 3.kl. (skolotāja Olita Dzelzkalēja);
 • Elīza Zaborska, Griķu pamatskolas 3.kl. (skolotāja Olita Dzelzkalēja);
 • Dana Braška, Griķu pamatskolas 5.kl. (skolotāja Olita Dzelzkalēja);
 • 4.un 6.kl.kopdarbs, Zālītes speciālā pamatskola (skolotāja Liene Vecmane);
 • Līga Celkārta (divi darbi), Zālītes speciālā pamatskolas 9.kl. (skolotāja Liene Vecmane, Tatjana Šlikaite);
 • Mārcis Gunārs Upmalis, Zālītes speciālās pamatskolas 9.kl. (skolotāja Tatjana Šlikaite);
 • Nikola Sedliņa, BJC, 2.kl.(skolotāja Mārīte Šulce);
 • Džūlija Solovjova, BJC, 2.kl. (skolotāja Mārīte Šulce);
 • Kārlis Čakšs, BJC, 7.kl. (skolotāja Laima Oborune);
 • Estere Kampuse, BJC, 9.kl. (skolotāja Laima Oborune);
 • Alise Svetļičnaja, BJC, 2.kl. (skolotāja Indra Liepa);
 • Melānija Zaķe, Bauskas Valsts ģimnāzija, 4.kl. (skolotāja Maija Lauriņa-Rimicāne);
 • Laura Priede, Bauskas Valsts ģimnāzija, 5.kl. (skolotāja Maija Lauriņa -Rimicāne);
 • 1.-3.klases kopdarbs, Bārbeles pamatskola (skolotāja Dace Balckare);
 • Tērpu dizaina pulciņš, Vecumnieku vidusskolas 5.-9.kl. (skolotāj Andra Rušmane).

Darbus vērtēja žūrijas komisija: Areta  Raudzepa- mākslas  pedagoģe,  Līgatnes Neformālās  izglītības un  amatniecības  centra  vadītāja, Sarmīte  Gailīte- apģērbu dizaina pasniedzēja Rīgas Mākslas  un  mediju  tehnikumā, Elga  Grīnvalde-gleznotāja.

Ik gadu intriģējoša ir balsošana par skatītāju simpātiju balvu. Kā pasākuma dalībniekus informēja BJC vadītāja Veronika Puķe – savu viedokli un balsojumu pauduši vairāk kā 300 skatītāju. Šogad simpātiju balvu piešķīra BJC Pavediena tēlniecības darbnīcā tapušajam darbam „Mana pilsēta” (skolotāja Indra Liepa), kas darināts īpašā tehnikā, ir unikāls savā izpildījuma tehnikā – zīmējumā ar 3D pildspalvu- ir vienīgais.

Viens no pasākuma uzdevumiem ir arī izglītības iestāžu mākslas pedagogu sadarbības un pieredzes apmaiņas veicināšana, lai turpinātu veidot jaunus stāstus kopā ar saviem audzēkņiem.

Kā atzina BJC vadītāja V.Puķe šādi novada skolēnu radošo darbu festivāli veicina radošo spēju attīstību un iniciatīvu izteikt sevi ar dažādiem mākslas izteiksmes līdzekļiem, tie  sniedz iespēju gan būt novērtētiem, gan gūt jaunas idejas un draugus.

Informāciju un fotogrāfijas sagatavoja

Bauskas novada administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste Andra Matuļenko