Der zināt

Piektdien, 27.janvārī, Bauskas Kultūras centra izstāžu zālē notika tēlniecības plenēra „Bauskas vasara 2022” dalībnieku darbu prezentācija - vides objektu piedāvājums Bauskas pilsētvidē un Bauskas pilskalnā festivāla „Bauska TASTE” norises vietā un laikā.

Pasākumā piedalījās Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) tēlniecības katedras studenti un jaunie tēlnieki, LMA pasniedzēja - profesora Aigara Bikšes vadībā, prezentējot idejas pilsētvides attīstībai ar praktiskām un radošām idejām.

Projektu prezentācijās noraudzījās Bauskas novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis, administrācijas un departamentu vadošie speciālisti, Būvvaldes un Attīstības nodaļas, kā arī Bauskas muzeja, Bauskas Kultūras centra, Tūrisma informācijas centra pārstāvji, deputāti, Bauskas apvienības vadītāja un citi interesenti.

Aigars Bikše klātesošajiem izklāstīja akadēmijas un Bauskas novada pašvaldības sadarbības pamatdomu. Viņš sacīja: „Vēlamies radīt Bauskas pilsētai identitāti, izrietot no vides objektiem, kurus piedāvājam, lai pilsētvidē ir kas tāds, kas vilina cilvēkus atbraukt uz Bausku vai citu vietu, kur objekti uzstādīti. Sadarbībā ar pašvaldību, mēs meklējam veidus, kā pievērst pilsētai uzmanību. Darbi ir dažādi, līdz ar to daudzsološi un paver lielas izvēles iespējas. Paldies Bauskas pilsētai par sadarbību un ceram, ka kāds no akadēmijas studentu piedāvātajiem tēliem varētu arī kādreiz parādīties pilsētvidē.”

Bauskas novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis pateicās studentiem par darbu. „Idejas ir dažādas, viena no otras neatkarīgas, kas paver iespēju izvēlei. Mums jāpieņem lēmums vai vēlamies katram objektam piedēvēt neatkarīgu tēlu un lomu pilsētvidē, vai tomēr veidot vienotu stilu un katru tēlu pielāgot izvēlētajam kopējam pilsētas tēlam. Mums vēl par šīs idejas konceptu un tālāku realizāciju ir jāvienojas ar speciālistiem un citiem iesaistītajiem, bet jau tagad varam atklāt, ka, visticamāk, šogad realizēsim šī paša plenēra ideju par Melnā gaiļa skulptūru,” tā A. Okmanis.

Gleznošanas studijas „Meistars Gothards" vadītāja un plenēra organizatore Inga Krolle izteica pateicību studentiem un pašvaldībai par savstarpējo sadarbību. „Studenti un jaunie tēlnieki nedēļu dzīvo Bauskā. Viņi iepazīst un pēta pilsētu, pēc tam savas idejas realizē vides objektu veidošanā. Mēs labprāt sadarbosimies arī turpmāk jebkāda konceptā – vienota tēla un stila meklējumos vai katra objekta neatkarīgā tapšanā,” tā I. Krolle.

Mākslas akadēmijas tēlniecības katedras studenti prezentēja astoņus darbus.

Anna prezentēja skulptūras objektu, kurš kalpotu kā laicīga dabas vērošanas vieta. Lai arī objekts izskatās veidots no plutuplastas, tas sastāvētu no koka paletēm, tādā veidā sekmējot materiāla otrreizēju izmantošanu. Anna piedāvā objektu novietot Bauskas pils parkā, bet Bauskas apvienības pārvaldes vadītāja Līga Vasiļauska izteica ideju objektu novietot pašvaldībai piederošā zemē Biržu ielā, kur plānota parka izveide.

Kāds cits students piedāvā divus līdz trīs metrus augstu cauruļu un trubu salikumu, kurā ielūkojoties paveras iespēja aplūkot sevi no augšas, kādu blakus esošu objektu un, piemēram, festivāla norises vietas kopskatu.

Savukārt studente Vita piedāvā vides objektu „Vimbas veiksme”. Objekts simbolizētu veiksmi un vispārēju pārticību. Vimba neoficiāli jau kalpo kā Bauskas simbols – lielisko vimbu makšķerēšanas vietu dēļ, kā arī Bauskā notiek Vimbu svētki. Skulptūra būtu metru augsta un vimbas veiksmes jeb pieskaršanās vieta, būtu zivs purniņš.

Laba, bet, kā izteicās klātesošie, ne Bauskai piemērota ideja, bija kādai citai trešā kursa studentei – stārķis bruņās. Stārķa kājas simbolizētu Mūsu un Mēmeli, bet bruņas – iespaidīgo Bauskas pili.

Zane piedāvā Amēbas - mikroorganismus, kuri dzīvo ūdeņos. Bauskas pilsēta ir ieskauta ar Mēmeli un Mūsu, līdz ar to upju ūdeņi ir pārbagāti ir šo mikroorganismu. Šāds objekts simbolizētu Bauskas upes un kalpotu par bildēšanās vietu Bauskas festivālos.

Par godu Bauskas kantrimūzikas festivālam, tapusi skulptūra ar lauvu, ģitāru un spārniem.

Artūrs Dulbe,
Bauskas novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists