Balsojums par līdzdalības budžeta projektiem

Bauskas novadā deklarēto iedzīvotāju balsojumam tiek nodotas 20 projektu idejas. Balsošana par projektu idejām, ko virzīt īstenošanai līdzdalības budžeta ietvarā, notiks no 23. maija līdz 5. jūnijam (ieskaitot).

Par projektiem var balsot Bauskas novadā deklarētās personas, kuras sasniegušas vismaz 16 gadu vecumu. Aicinām vietējo kopienu iedzīvotājus būt aktīviem un izvēlēties labākās projektu idejas balsojot. Mudiniet savas ģimenes, draugus un paziņas iesaistīties!

Katram balsotājam jāveic balsojums par trim projektiem, izvēloties:

 • vienu projekta ideju Bauskas pilsētai,
 • vienu projekta ideju Iecavas pilsētai,
 • vienu projekta ideju pagastiem.

Balsošana notiek Bauskas novada mobilajā lietotnē sadaļā ''Aptaujas'' un klātienē Bauskas novada Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC), ar darbinieka palīdzību aizpildot elektronisko anketu:

 • Bauskas pilsētas VPVKAC – Uzvaras iela 1 Bauskā
 • Iecavas pilsētas VPVKAC – Skolas iela 4-40 Iecavā
 • Gailīšu pagasta VPVKAC – Sporta iela 3 Uzvarā
 • Rundāles pagasta VPVKAC - Pilsrundāle 1 Rundāles pagastā
 • Skaistkalnes pagasta VPVKAC – Skolas iela 1 Skaistkalnē
 • Svitenes pagasta VPVKAC – „Gaismas” Svitenē
 • Valles pagasta VPVKAC – Liepu iela 15 Vallē
 • Vecumnieku pagasta VPVKAC – Rīgas iela 29 Vecumniekos
 • Vecumnieku pagasta Misas VPVKAC – „Misas tautas nams” Misā

Lai balsotu elektroniski mobilajā lietotnē, jāveic autorizācija, izmantojot portāla Latvija.lv autentifikāciju, savukārt, balsojot klātienē kādā no VPVKAC, nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.

 Tos projektus, par kuriem būs saņemts visvairāk balsu, pašvaldība īstenos sadarbībā ar projektu iesniedzējiem. Līdzdalības budžeta projektiem 2024. gadā kopumā Bauskas novada pašvaldība atvēlējusi 165 000 EUR.

Līdzdalības budžets ir demokrātisks process, kas sniedz iespēju iedzīvotājiem noteikt, kā tiek iztērēta daļa no pašvaldības budžeta.  Lai veicinātu sabiedrības iespēju tiešā veidā ieteikt konkrētas novada infrastruktūras attīstības vajadzības un piedalīties lēmumu pieņemšanā, Bauskas novadā deklarētie iedzīvotāji tiek aicināti balsot par iesniegtajiem projektiem:

 

BAUSKAS PILSĒTĀ

Līdzdalības budžets_Bauskas novads

Plānotās izmaksas: 51 828,42 EUR

2011. gadā izveidotais bērnu rotaļu laukums ir ļoti nolietots, un jāveic tā demontāža. Lai ģimenes ar bērniem šeit varētu saturīgi pavadīt brīvo laiku, nepieciešams izveidot jaunu atpūtas laukumu. Projektā plānots ierīkot rotaļu elementus dažādām bērnu vecuma grupām - no mazuļiem līdz pusaudžiem, kā arī izveidot nelielu atpūtas vietu, kur bērnu vecākiem atvilkt elpu. Paredzēts izvietot trīs veidu rotaļu un vingrošanas kompleksus, dažādas šūpoles, āra tenisa galdu, kā arī solus, galdus, atkritumu urnas.

Līdzdalības budžets_Bauskas novads

Plānotās izmaksas: 48 759,85 EUR

Lai nodrošinātu iestādes pieejamību, drošu, vizuāli pievilcīgu un sakārtotu vidi, biedrība „Bauskai un mūzikai" vēlas iniciēt iestādes stāvlaukuma seguma nomaiņu, kurš pašlaik ir ļoti sliktā stāvoklī. Seguma maiņa paredzēta 650 kvadrātmetru platībā. Atjaunotais laukums būs multifunkcionāls, tajā varēs rīkot ārtelpas pasākumu norisi: koncertus, pūtēju orķestra priekšnesumus u. tml. Katram novada iedzīvotājam un kopienas pārstāvim ir svarīga māju sajūta un neatlaidīgas rūpes par savas mājvietas estētisko pievilcību ir prioritāras. Tāpēc vēl svarīgāk sakārtot darba vidi un vietu, kur mūsu jaunā paaudze uzturas katru dienu un kļūst par radošām, muzikāli, mākslinieciski izglītotām personībām. Bauskas Mūzikas un mākslas skolas moto ir "Mājvieta pozitīvām emocijām", jo ir taču labi būt siltās, sakārtotās, gaumīgās mājās, kurās valda mūzika, māksla un radoša pilnveide ne tikai audzēkņiem, bet arī pieaugušajiem. Labi būt mājās - skaistās, siltās, mājīgās, krāsaini gaumīgās un skanīgās!

IECAVAS PILSĒTĀ

Līdzdalības budžets_Bauskas novads

Plānotās izmaksas: 42 813,95 EUR

Projekta mērķis ir paaugstināt iedzīvotāju dzīves kvalitāti, veicot Ozolu ielas iekšpagalma labiekārtošanu: vecā asfalta frēzēšanu, atjaunošanu, automašīnu stāvvietu bruģēšanu. Ozolu ielas iekškvartāls ir brīvi pieejams Iecavas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem. Modernizējot un labiekārtojot iekšpagalmu, tiks uzlabota satiksmes drošība un iespēja operatīvajam transportam piekļūt pie īpašumiem/kāpņu telpām.

Līdzdalības budžets_Bauskas novads

Plānotās izmaksas: 54 479,97 EUR

Ideja ir uzstādīt piecus brīvdabas spēka trenažierus un labiekārtot āra fitnesa laukumu pie Iecavas jaunās sporta zāles, nodrošinot plašai sabiedrībai iespēju trenēties svaigā gaisā jebkurā laikā. Paredzēts izveidot modernu, kvalitatīvu, pieejamu un drošu brīvdabas fitnesa laukumu, kurā trenažieru iekārtas būs piemērotas visām iedzīvotāju grupām un to fiziskās sagatavotības līmeņiem. Tā kā laukums būs pieejams visiem, neatkarīgi no vecuma vai finansiālās situācijas, tas veicinās ne tikai sabiedrības veselību, bet arī kopienas sociālo saikni un iekļaušanu sabiedrībā.

Līdzdalības budžets_Bauskas novads

Plānotās izmaksas: 44 427,05 EUR

Pamatmērķis ir izveidot drošu, pieejamu un modernu sporta laukumu, kas būs piemērots gan bērniem, gan pieaugušajiem, veicinot veselīgu dzīvesveidu un fizisko aktivitāti. Laukums ar atjaunotu segumu varēs kalpot arī kā atvērtā telpa kultūras pasākumiem, pavērs iespēju cilvēkiem pulcēties svētkos un pasākumos, veicinot sabiedrības aktivitāti un sekmējot lokālo piederības sajūtu. 2023. gadā tika veikta sporta skolas „Dartija” ēkas siltināšana, fasādes rekonstrukcija un apkārtnes uzlabošana, tomēr āra sporta laukums netika atjaunots. Tas ir pēdējais posms sporta skolas  teritorijas sakārtošanā.

BAUSKAS NOVADA PAGASTOS

Līdzdalības budžets_Bauskas novads

Plānotās izmaksas: 53 850 EUR

Tiks izveidota drošas sportošanas vieta dažādu vecumu iedzīvotājiem gan no Mūsas ciema, gan no tuvākās apkārtnes, kas veicinās plašāku iesaisti sportiskās aktivitātēs, uzlabos iedzīvotāju veselību un dzīves kvalitāti, kā arī veicinās kopienas saliedētību un apkaimes atpazīstamību. Projektā plānots izveidot cietā seguma laukumu ar ENLIO SES vai analogo pārklājumu un maināma augstuma groziem, kā arī iegādāties nelielu konteineru inventāra glabāšanai un paredzēt vietu, kur sezonāli izvietot biotualeti.

Jaunizveidotais 3x3 basketbola laukums izvietots pašvaldības īpašumā un piekļaujas jau esošajam futbola laukumam. Papildu bonuss ir tā atrašanās pie gājēju un veloceliņa Bauska-Mūsas ciems, kas veicinās laukuma aktīvu izmantošanu, jo Bauskā nav 3x3 basketbola laukuma un šo varēs izmantot arī baušķenieki.

Līdzdalības budžets_Bauskas novads

Plānotās izmaksas: 3359  EUR

Ceraukstes pagastā, līdzās Ķīķerkalna kapsētai, ir izveidota Jaunā kapsēta. Tā ir vienīgā atvērtā kapsēta, kurā apbedī cilvēkus, kuriem citās kapsētās nav ģimenes kapu. Tā kā līdz šim kapsētā nav bijis kapu zvana, projektā plānots to iegādāties un uzstādīt. Šajā kapsētā tiek apbedīti cilvēki no dažādām konfesijām: luterāņi, katoļi, pareizticīgie, vecticībnieki, tādējādi kapu zvans var tikt izmantots, rīkojot atvadu ceremonijas.

Līdzdalības budžets_Bauskas novads

Plānotās izmaksas: 54 577,35 EUR

Gailīšu pagastā pašlaik aug ap 200 bērnu vecumā līdz 12 gadiem. Vienīgie izklaides objekti tiem ir Uzvaras ciema bērnu laukumiņš pie Mežāžu ielas 8 un veloparks Uzvara. Projektā paredzēts uzbūvēt spēļu laukuma elementus četrās pagasta vietās, lai mazākajiem pagasta iedzīvotājiem būtu vietas, kur izklaidēties, baudīt atpūtu svaigā gaisā, socializēties ar citiem bērniem un attīstīt maņas un prasmes. Galvenā mērķa grupa ir bērni un to ģimenes visā Gailīšu pagasta teritorijā, koncentrējoties uz trim lielākajiem pagasta ciemiem, kas ir Uzvara, Pāce un Mūsa

Līdzdalības budžets_Bauskas novads

Plānotās izmaksas: 54 999,73  EUR

Pašreizējais laukuma segums ir nelīdzens, saplaisājis un ar bojājumiem, kas rada būtisku risku traumām un neveiksmēm sportiskās aktivitātēs. Projektā “Moderns laukums - moderna kopiena!” paredzēts sporta laukumu aprīkot ar modernu un drošu asfaltētu segumu, kas nodrošinās labvēlīgus apstākļus dažādām sportiskām aktivitātēm un pasākumiem. Renovētais laukums būs piemērots gan ikdienas vingrinājumiem, gan sacensībām strītbolā, florbolā un futbolā. Tas sniegs ieguldījumu vietējai kopienai, veicinot aktīvu dzīvesveidu un sabiedrības iesaistīšanos, kā arī uzlabos infrastruktūru un attīstīs pasākumu rīkošanas iespējas šajā teritorijā.

Līdzdalības budžets_Bauskas novads

Plānotās izmaksas: 27 694  EUR

Jau vairākus gadu desmitus daļā teritorijas izvietots sporta laukums un zona ar metāla vingrošanas konstrukcijām, ko izmanto gan sporta nodarbībām, gan atpūtai. Vingrošanai paredzētās ierīces ir  nolietojušās un bojātas. Šo teritoriju aktīvai atpūtai vienmēr ir izmantojuši skolas bērni un pagasta iedzīvotāji. Īstenojot projektu, plānots atjaunot vingrošanas zonu ar vingrošanas un kāpelēšanas rīkiem, ierīkot bērnu spēļu un atpūtas zonu, uzstādīt āra trenažierus, kā arī labiekārtot teritoriju ar bruģētiem celiņiem, āra soliņiem un atkrituma tvertnēm.

Līdzdalības budžets_Bauskas novads

Plānotās izmaksas: 45 738,07 EUR

Projektā paredzēts atjaunot gājēju celiņa segumu un laukumu piebraukšanai pie Daudzfunkcionālā centra „Strēlnieki'', kā arī izvietot stendu ar informāciju par izcilāko novadnieku veikumu. Šo celiņu ikdienā izmanto visu Parka ielas māju iemītnieki; tas ir vienīgais celiņš arī nokļūšanai autobusu pieturā un ciema veikalā. Pašreizējais celiņa segums, kas tika uzklāts ar pašu iedzīvotāju spēkiem pirms aptuveni 40 gadiem, ir nolietojies. Arī laukuma segums ir sliktā stāvoklī un nepieciešama tā atjaunošana. Labiekārtojot laukumu, tiktu sakārtota vide pie kultūras centra, ko regulāri apmeklē gan amatiermākslas kolektīvi un sportisti, gan dažādu pasākumu skatītāji.

Līdzdalības budžets_Bauskas novads

Plānotās izmaksas: 20 674,49  EUR

Laukumā paredzētas aktivitātes gan maziem bērniem, gan jauniešiem, gan arī senioriem. Projekta realizēšana nepieciešama, lai uzlabotu iedzīvotāju brīvā laika atpūtas iespējas. Bērniem nepieciešamas attīstošas fiziskās aktivitātes, spēles un izklaides sevis pilnveidošanai. Netālu no projekta īstenošanas vietas atrodas veco ļaužu pansionāts, kura iedzīvotāji labprāt uzlabotu veselības stāvokli ar trenažieru palīdzību. Atpūtas vietas izveide sniegs arī iespēju cilvēkiem satikties un pārrunāt aktuālās tēmas.

Līdzdalības budžets_Bauskas novads

Plānotās izmaksas: 44 367 EUR

Esošās konstrukcijas, kas būvētas pirms 15 gadiem, ir novecojušas. Lai veicinātu fiziskās aktivitātes un socializēšanos dažāda vecuma bērniem un pieaugušajiem, ir nepieciešams papildināt esošos aktivitāšu laukumus Stelpē 4 ar jaunām konstrukcijām. Tas palīdzēs Stelpē veidot pievilcīgāku publisko ārtelpu. Rotaļu laukumi un āra trenažieri paplašinās iespējas radoši un jēgpilni pavadīt brīvo laiku dabā.

Līdzdalības budžets_Bauskas novads

Plānotās izmaksas: 29 178,02 EUR

Esošā ietve savieno dzīvojamo māju rajonu ar ciema vēsturisko centru. Daļa no ietves pirms dažiem gadiem tika bruģēta, bet atlikusī daļa ar asfalta segumu gadu gaitā ir sabrukusi un apgrūtina iedzīvotāju pārvietošanos. Realizējot projektu, tiks sakārtota apkārtējā vide, vēsturiski radusies taka pārtaps mūsdienu prasībām atbilstošā gājēju ietvē ar bruģētu klājumu, atpūtas soliņiem un apgaismes ķermeņiem. Tā būs arī droša, labiekārtota brīvā laika pavadīšanas un pastaigu vieta jaunajām māmiņām.

Līdzdalības budžets_Bauskas novads

Plānotās izmaksas: 37 599 EUR

Bauskas novada velo tūrisma kartē ir izveidots apļveida maršruts Bauska-Skaistkalne-Bauska, kurš iet garām Vecsaules pamatskolai. Tā ir iespēja skolu iekļaut kā pieturvietu tūristiem ne tikai atpūtai, izbaudot skolas apkārtējās vides klusumu un skaistumu, bet arī Vecsaules pamatskolas vēstures izzināšanai. Projektā „Ceļo ar velo un iepazīsti Vecsaules skolu” plānots nobruģēt daļu teritorijas, izvietot velosipēdu statīvu un tūrisma informācijas stendu, izveidot atpūtas zonu ar soliem, āra badmintona un dambretes galdu, kā arī bērnu aktīvās atpūtas zonu ar virvju piramīdu. Tā kā Vecsaules pamatskola piedalās Ekoskolas programmā, paredzēts izvietot arī atkritumu šķirošanas urnas.

Līdzdalības budžets_Bauskas novads

Plānotās izmaksas: 8856,85  EUR

2017. gadā tika izremontētas telpas Jaunsaules skolas 1. stāvā, uz kurieni tika pārcelta  Jaunsaules bibliotēka. Lai arī nokļūšana bibliotēkā būtu droša un vide estētiski sakārtota, plānots īstenot projektu „Droši uz Jaunsaules bibliotēku!”.  Ir nepieciešams ieejas remonts, sakārtojot pakāpienus, ieejas platformu, lenteri un kāpnēm pieguļošo zonu, lai nodrošinātu atbilstošu vidi Jaunsaules bibliotēkas pakalpojumu pieejamībai un izmantošanai.

Līdzdalības budžets_Bauskas novads

Plānotās izmaksas: 53 800 EUR

Publisks sporta laukums nepieciešams visu vecumu Ozolaines iedzīvotājiem, īpaši jauniešiem un bērniem, kuri jau ir pastāvīgi laukuma apmeklētāji. Esošajam laukumam ir nelīdzens pārklājuma segums, kas saglabājies no kolhoza laikiem, kad uz tā tika novietota saimniecības traktortehnika. Labiekārtots sporta un atpūtas laukums dos iespēju cilvēkiem satikties, kopīgi nodoties dažādām aktivitātēm, rīkot sadraudzības spēles un citus pasākumus. Tas, savukārt, veicinās iedzīvotāju kopienas saliedēšanu un veidos pozitīvu ietekmi uz apkaimi kopumā.

Līdzdalības budžets_Bauskas novads

Plānotās izmaksas: 22 742,85   EUR

Kopš 2008. gada Vecumnieku vidusskolas sporta laukumā entuziasti bez atlīdzības lej ledu drošai slidošanai visiem pieejamā vietā. 2015. gadā šajā laukumā tika īstenots konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” projekts. Šobrīd laukumam nepieciešama rekonstrukcija, jo ledus laukuma sagatavošanu palēnina esošais segums. Līdz šim laukums ārpus ziemas perioda nav izmantojams. Ja tiktu ieklāts cietais segums, pārējos gadalaikos šeit varētu spēlēt basketbolu, florbolu vai citas sporta spēles. Laukums ir izgaismots, tātad pieejams arī diennakts tumšajā laikā. Pēc rekonstrukcijas laukumu pilnvērtīgāk varēs izmantot arī Vecumnieku vidusskolas skolēni sporta stundu laikā.

attēls

Plānotās izmaksas: 9497,53 EUR

Vecumnieku vecā ezera pludmales teritorija attīstības dokumentos noteikta kā aktīvās atpūtas zona. Pludmalē ierīkoti pludmales volejbola laukumi, notiek dažādas sacensības un sporta skolas audzēkņi vasaras sezonā trenējas. Daudzi skrējēji, nūjotāji un pārgājienu veicēji iekļāvuši Veco ezeru savos ikdienas aktivitāšu maršrutos. Spēka trenažieri dos papildu iespējas sporta skolas audzēkņiem un daudziem entuziastiem pilnveidot savu sportisko formu, kā arī piesaistīs Vecā ezera pludmales apmeklētājus veselīgam dzīves veidam. Pludmalē plānots izvietot trīs pievilkšanās stieņus (dažādos augstumos), trepes, līdztekas un trenažieri vēdera preses muskulatūras trenēšanai. Šis iekārtu komplekts nodrošina galveno muskuļu grupu pilnvērtīgu trenēšanu, kā arī veicinās ielu vingrošanas kustības attīstību Vecumniekos.

Līdzdalības budžets_Bauskas novads

Plānotās izmaksas: 54 088,29 EUR

Lai radītu sakārtotu, bērniem piemērotu publisko āra telpu un veicinātu aktivitātes svaigā gaisā, Vecumniekos un Misā iecerēts izveidot saistošus rotaļu laukumus, kas aprīkoti ar dažādām fizisko, sociālo un kognitīvo prasmju veicinošām rotaļierīcēm. Projekta ietvaros gan Vecumniekos, gan Misā tiktu uzstādīti arī pašapkalpošanās velosipēdu remonta stendi, kas aprīkoti ar gaisa pumpi un instrumentiem velo apkopei. Stenda esamība veicinātu papildu fiziskās aktivitātes – uz rotaļu laukumu droši varēs doties ar velosipēdu un pēc nepieciešamības veikt transportlīdzekļa apkopi. Stendi būtu noderīgi ikvienam velobraucējam, lai ērti un droši savestu kārtībā velosipēdu.