Der zināt Vizuālā identitāte

Lai iegūtu jaunas un oriģinālas idejas Bauskas novada vizuālās identitātes izveidei, kas prezentētu novadu un tā vērtības, pašvaldība organizē logotipa skiču izstrādes konkursu.

Pēc Administratīvi teritoriālās reformas katra apvienotā teritorija (četri bijušie novadi: Bauskas, Iecavas, Vecumnieku un Rundāles) izmanto iepriekš apstiprinātos logotipus, taču jaunajam Bauskas novadam nav izveidota vienota vizuālā identitāte. Tāpēc pašvaldība vēlas apkopot vizuāli un saturiski radošas, oriģinālas un mūsdienīgas grafiskā risinājuma idejas jaunā novada vizuālajai identitātei.

Konkursā drīkst piedalīties ikviena fiziska persona. Konkursantiem ir jāiesniedz idejas piedāvājumi, kas ietver grafisko risinājumu-logotipa skices un paskaidrojuma rakstu. Ideja izstrādājama brīvā tehnikā, valsts valodā uz A4 formāta lapas krāsu vai melnbaltā versijā.

Konkursa nolikumā minētie dokumenti jāiesniedz līdz 24. februārim kādā no Bauskas novada Valsts un pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem: Bauskā, Gailīšos, Iecavā, Misā, Rundālē, Skaistkalnē, Svitenē, Vallē vai Vecumniekos vai ar drošu elektronisko parakstu jānosūta uz e-pasta adresi: konkurss@bauska.lv.

Iesniegtos piedāvājumus konkursa pirmajā kārtā vērtēs speciāli izveidota komisija, bet par otrajai kārtai izvirzītajām idejām varēs balsot sabiedrība. Visvairāk punktu ieguvušās idejas autors saņems naudas balvu – 600 EUR pirms nodokļu nomaksas.

Par uzvarētāju atzītā ideja tiks izmantota Bauskas novada jaunā logotipa un saukļa izveidē. 2022. gada nogalē ir veikta tirgus izpēte, lai izvēlētos apvienotā novada vizuālās identitātes izstrādātāju. Šis darbs tiks uzticēts SIA „Ozols IR”. Uzņēmuma speciālisti veiks esošās situācijas analīzi un novērtējumu, izstrādās logotipu un vadlīnijas tā lietošanai.

Pašvaldības administrācija ir plānojusi 2023. gada otrajā pusē sākt ieviest jaunu Bauskas novada vizuālo identitāti, lai uzlabotu novada tēlu atbilstoši mūsdienu tendencēm, nostiprinātu novada atpazīstamību un palielinātu iedzīvotāju lepnumu par savu novadu.

Ikvienam ir iespēja līdz 9.februārim piedalīties novada identitātes veidošanā – tiešsaistes aplikācijā slido.com atbildot uz jautājumu “Ar ko Tev asociējas Bauskas novads?”.