Pašvaldība
Pašvaldība organizē skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā

Šogad, izvērtējot labās prakses piemērus iepriekšējos novados pirms administratīvi teritoriālās reformas, Bauskas novada pašvaldība skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā organizēs centralizēti. Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) tiks realizēti „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”, kā arī no pašvaldības budžeta līdzekļiem tiks finansēta skolēnu nodarbinātība, kopā piedāvājot 127 darba vietas vasaras brīvlaikā.

NVA pasākums no 1. jūnija līdz 31. augustam „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” skolēniem, vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.

Elektroniski reģistrēties pasākumam skolēni varēs no 2022. gada 4. maija, aizpildot pieteikuma anketu NVA mājaslapā www.nva.gov.lv.

Pieteikumā būs jānorāda informācija par reģionu, kurā vēlēsies strādāt. Tomēr jāatceras, ka skolēna reģistrācija vēl negarantē iesaisti pasākumā, jo valsts līdzfinansēto darba vietu skaits ir ierobežots. Iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka reģistrēto skolēnu daudzums pārsniedz piedāvāto darba vietu skaitu.

Pirms iesaistes pasākumā skolēns tiks uzaicināts apmeklēt NVA filiāli, lai saņemtu norīkojumu dalībai pasākumā.

Dodoties uz NVA filiāli, skolēnam līdzi jāņem:

  • personu apliecinošs dokuments (pase vai identifikācijas karte);
  • ārsta izziņa par medicīnisko apskati, ja skolēns ir jaunāks par 18 gadiem;
  • skolēnam ar invaliditāti līdzi jāņem arī ģimenes vai ārsta izziņa, kurā ir norādīts, kādus darba pienākumus viņš nedrīkst veikt.

Detalizēta informācija NVA mājaslapā: https://www.nva.gov.lv/lv/skolenu-vasaras-nodarbinatiba-bezdarbniekiem.

Nodarbinātība Bauskas novada pašvaldības iestādēs no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, kas tiks finansēta no pašvaldības budžeta līdzekļiem, skolēniem, vecumā no 13 līdz 14 gadiem (ieskaitot). Skolēnu nodarbinātības pasākumā vasaras brīvlaikā iesaistītie skolēni strādās 4 stundas dienā, saņemot atlīdzību Latvijas Republikas noteiktās minimālās darba algas apmērā par faktiski nostrādāto stundu skaitu.

Lai pieteiktos skolēnu nodarbinātības pasākumam, skolēnam jābūt:

  • Vecumā no 13 līdz 14 gadiem (ieskaitot);
  • Skolēnam un vismaz vienam no vecākiem jābūt deklarētam novadā vismaz divus gadus.
  • Ja skolēns ir no daudzbērnu ģimenes, kopā ar pieteikuma anketu ir jāiesniedz „3+ Ģimenes kartes” kopija. Ja netiek iesniegta kartes kopija, tad skolēns tiek reģistrēts kopējā rindā.

Pieteikumi, sākot no 2. maija, jāiesniedz savai dzīvesvietai tuvākajā apvienības pārvaldē vai pagasta nodaļā klātienē vai elektroniski, pieteikuma anketu iemetot urnā pie ieejas durvīm, kas paredzēta dokumentu nodošanai, vai arī nosūtot elektroniski: pasts@bauska.lv. Pieteikumi tiek pieņemti līdz 13. maijam.

Ārsta izziņas par veselības stāvokli ir jāiesniedz pie līguma parakstīšanas.

Pieteikumi tiks izskatīti rindas kārtībā.

Skolēnu nodarbinātības mērķis ir piedāvāt jauniešiem iespēju gūt pirmo darba pieredzi, sniegt viņiem izpratni par profesijām un nepieciešamo zināšanu līmeni tajās, darba saturu un pienākumiem, radīt interesi par Bauskas novadā esošajām iestādēm un karjeras iespējām. Organizējot nodarbinātības pasākumus, skolēniem tiek dota iespēja lietderīgi pavadīt vasaras brīvdienas un iesaistīties algotā pagaidu darbā, saņemot par to atalgojumu.

Skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā Bauskas novada pašvaldībā koordinē Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības departaments, Jaunatnes nodaļa.

Kontakti:

Jaunatnes nodaļas vadītāja
Līga Briģe tālr.:+371 25679965; e-pasts: liga.brige@bauska.lv

Jaunatnes lietu speciālists
Gints Jankovskis tālr.:+371 28646934; e-pasts: gints.jankovskis@bauska.lv