Arī šogad Bauskas novada pašvaldība sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) realizēs pasākumu „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”. Tāpat arī no pašvaldības budžeta līdzekļiem tiks finansēta skolēnu nodarbinātība 13 un 14 gadus veciem skolēniem. Kopā tiks piedāvātas 124 darba vietas trīs vasaras mēnešos.

 

Skolēnu pieteikšanās uz Bauskas novada pašvaldības darba vietām notiks no 24. aprīļa līdz 28. aprīlim (ieskaitot), aizpildot pieteikuma anketu elektroniski: https://ej.uz/bndarbs.

Pieteikuma anketu varēs iesniegt arī savai dzīvesvietai tuvākajā apvienības pārvaldē vai pagasta nodaļā vai nosūtīt elektroniski pasts@bauska.lv.

 

NVA pasākums no 1. jūnija līdz 31. augustam
„Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”: 
skolēniem, vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot).

Elektroniski reģistrēties pasākumam NVA mājaslapā www.nva.gov.lv skolēni varēs no 2023. gada maija (precīza informācija NVA mājaslapā www.nva.gov.lv).

Pieteikumā būs jānorāda informācija par reģionu, kurā vēlēsies strādāt. Tomēr jāatceras, ka skolēna reģistrācija vēl negarantē iesaisti pasākumā, jo valsts līdzfinansēto darba vietu skaits ir ierobežots. Iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka reģistrēto skolēnu daudzums pārsniedz piedāvāto darba vietu skaitu.

Pirms iesaistes pasākumā skolēns tiks uzaicināts apmeklēt NVA filiāli, lai saņemtu norīkojumu dalībai pasākumā. Dodoties uz NVA filiāli, skolēnam līdzi jāņem:  

  • personu apliecinošs dokuments (pase vai identifikācijas karte);
  • ārsta izziņa par medicīnisko apskati, ja skolēns ir jaunāks par 18 gadiem;
  • skolēnam ar invaliditāti līdzi jāņem arī ģimenes vai ārsta izziņa, kurā ir norādīts, kādus darba pienākumus viņš nedrīkst veikt.

Detalizēta informācija NVA mājaslapā: https://www.nva.gov.lv/lv/skolenu-vasaras-nodarbinatiba-bezdarbniekiem.

 

Nodarbinātība Bauskas novada pašvaldības iestādēs no 1. jūnija līdz 31. jūlijam,
kas tiks finansēta no pašvaldības budžeta līdzekļiem:
skolēniem, vecumā no 13 līdz 14 gadiem (ieskaitot).

Skolēnu nodarbinātības pasākumā vasaras brīvlaikā iesaistītie skolēni strādās 4 stundas dienā, saņemot atlīdzību Latvijas Republikas noteiktās minimālās darba algas apmērā par faktiski nostrādāto stundu skaitu.

Lai pieteiktos skolēnu nodarbinātības pasākumam:

  1. Skolēnam jābūt vecumā no 13 līdz 14 gadiem (ieskaitot);
  2. Skolēnam un vismaz vienam no vecākiem jābūt deklarētam Bauskas novadā vismaz divus gadus.

 

Pieteikuma anketas veidlapa atrodama Bauskas novada mājaslapas sadaļā NOVADS-> JAUNATNE-> SKOLĒNU NODARBINĀTĪBA VASARĀ. 

Ārsta izziņas par veselības stāvokli ir jāiesniedz pie līguma parakstīšanas.

Pieteikumi tiks izskatīti rindas kārtībā.

 

Skolēnu nodarbinātības mērķis ir piedāvāt jauniešiem iespēju gūt pirmo darba pieredzi, sniegt viņiem izpratni par profesijām un nepieciešamo zināšanu līmeni tajās, darba saturu un pienākumiem, radīt interesi par Bauskas novadā esošajām iestādēm un karjeras iespējām. Organizējot nodarbinātības pasākumus, skolēniem tiek dota iespēja lietderīgi pavadīt vasaras brīvdienas un iesaistīties algotā pagaidu darbā, saņemot par to atalgojumu.

Skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā Bauskas novada pašvaldībā koordinē Bauskas novada administrācijas Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības departaments, Jaunatnes nodaļa.

Rihards Ansons

vecākais jaunatnes lietu speciālists
rihards.ansons [at] bauskasnovads.lv