Der zināt

Bauskas novada pašvaldība piešķīrusi finansējumu vēl četrām sabiedrisko organizāciju iniciatīvām. Iepriekš finansējums tika piešķirts trīs biedrību projektiem, savukārt pašlaik izvērtēšanas procesā ir vēl septiņas iniciatīvas.

Biedrībai “Dārtes zirgi” piešķirti 2500 eiro projekta “Ilgtspējīgs iejādes inventārs klienta un zirga labsajūtai” īstenošanai. Lai varētu nodrošināt sportiskas, veselību veicinošas aktivitātes ārtelpās, piešķirtos līdzekļus biedrība izmantos jāšanai paredzētā inventāra iegādei. Līdz šim biedrība izmantojusi no privātpersonām patapinātu inventāru, taču tas ir nolietojies, tā kalpošanas laiks pārsniedz jau vairāk nekā divdesmit gadus. Par piešķirtajiem līdzekļiem plānots iegādāties iejādes komplektu: seglus, kāpšļu siksnas, paliktņus segliem, vēderjostu un kājsargus. Sabiedrības ieguvums būs iespēja bez maksas izbaudīt izjādes ar zirgiem Iecavas kultūras nama rīkotajā Lieldienu pasākumā un Iecavas pilsētas svētkos, arī Iecavas skolu skolēniem ekskursiju laikā par izjādēm netiks piemērota maksa. Tāpat par samazinātu cenu treniņu grupā paredzēts uzņemt četrus audzēkņus. Tā kā biedrība ir bezpeļņas organizācija, no pārējiem interesentiem piemērotā pakalpojumu maksa tiek izmantota dzīvnieku labturības nodrošināšanai, novietnes un aploku uzturēšanai.

Biedrībai “Laiks Jauniešiem” piešķirti 2270 eiro Zemgales bērnu un jauniešu radošo talantu konkursa “Zemgalei ir talants” rīkošanai. Konkursa mērķis ir apzināt un aktivizēt Zemgales reģionā dzīvojošos bērnus un jauniešus vecumā līdz 25 gadiem, izzināt un popularizēt viņu radošās spējas un prasmes. Dalībnieki varēs prezentēt savus talantus dažādās jomās: mūzika, deja, iluzionistu triki, aktierspēle, deklamēšana, komiski uzvedumi, stand-up, dzeja, māksla, sports, kulinārija vai jebkas cits, kas nerada draudus dalībnieku vai apkārtējo drošībai un veselībai. Atlase, kurā pēc iepriekšējas pieteikšanās uzstāsies visi dalībnieki, norisināsies 23. aprīlī Īslīces kultūras namā, bet noslēguma koncerts, kas tiks translēts tiešraidē sociālajās vietnēs un mājaslapā, norisināsies 7. maijā. Jauniešu un bērnu sniegumu vērtēs profesionāla, kompetenta žūrija no Bauskas novada, popularizējot un izceļot vietējos līderus. 

Pašvaldības līdzfinansējums tiks izmantots video filmēšanai un montāžai, reklāmu izvietošanai sociālajā vietnē Facebook, tipogrāfijas pakalpojumiem, tiešraides nodrošināšanai un citiem ar konkursa organizēšanu saistītiem izdevumiem.   

Biedrībai “Mums pieder pasaule” piešķirti 1355,00 eiro projekta “Jauniešu iesaistes un līdzdalības veicināšana” īstenošanai. Projekta gaitā biedrība plānojusi realizēt divas aktivitātes - noorganizēt jauniešu festivālu “Ko šodien?” un piedalīties Svitenes pils puķu dobes pārveidē. Plānots, ka festivāls notiks 30. aprīlī un 1. maijā un tā galvenā mērķauditorija ir lauku jaunieši no 13-25 gadu vecumam, galvenokārt no Bauskas novada. Festivāla laikā jaunieši mācīsies definēt problēmas un ieteikumus, kā uzlabot dzīves kvalitāti laukos. Programmā iekļautas diskusijas, dažādas darbnīcas, sportiskas nodarbības, nakts trase un vēl daudz citu pasākumu, darbosies telšu pilsētiņa, bet festivāla noslēgumā - koncerts ar mūziķu apvienības “Kreisais Krasts” uzstāšanos un vides objektu veidošana.

Otra aktivitāte ieplānota augustā-septembrī, kad biedrība aicinās vietējo kopienu un citus interesentus piedalīties Svitenes pils puķu dobes transformācijā, lai tā atbilstu senākajam izskatam un pils stilam. Pašvaldības līdzfinansējumu plānots izmantot akustiskā koncerta rīkošanai, kas darbu noslēguma dienā būtu kā balva visiem talkotājiem.

Biedrība “Visam kronis” savu projekta aktivitāti plānojusi ciešā sadarbībā ar biedrību “Mums pieder pasaule” un apņēmusies organizēt liekūkas cepšanu jauniešu festivālam “Ko šodien?”.  Pašvaldības piešķirtais finansējums - 520 eiro - tiks izmantots pārtikas produktu iegādei. Iecerēts, ka lielkūkas cepēju komandā būs vismaz 10 saimnieces. Katra izceps savu kūku, atvedīs uz pasākumu, un tur no visām kūkām kā no puzles gabaliņiem tiks izveidota viena lielkūka. Biedrībai jau ir pieredze lielkūkas cepšanā - Asfalta svētkos Svitenē lielkūka bijusi gandrīz 35 kilogramus smaga un vairāk nekā trīs metrus gara. Šoreiz biedrība plāno vismaz tikpat lielu rezultātu.

Pašvaldībai ir svarīga iedzīvotāju iesaiste novada dzīvesvides uzlabošanā. Atbalstot nevalstisko organizāciju rosinātus projektus, tiek veicināta arī sabiedrībai nepieciešamu, kvalitatīvu un efektīvu sabiedrisko organizāciju attīstība Bauskas novada administratīvajā teritorijā.

Lai rosinātu iedzīvotāju līdzdalības aktivitātes, pašvaldība šī gada janvārī apstiprināja nolikumu “Par līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedrisko organizāciju iniciatīvu realizēšanai” un 2022. gada budžetā šim mērķim ieplānoja 40 000 eiro. Pašlaik septiņiem apstiprinātajiem projektiem kopā piešķirti 12 846,19 eiro.  

Nolikums paredz, ka tiek atbalstītas iniciatīvas izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes politikas un sociālajā jomā, kas tiek īstenotas Bauskas novada administratīvajā teritorijā un ieguvēji ir Bauskas novada iedzīvotāji. Paredzēts līdzfinansējuma arī sabiedrisko organizāciju darbības uzsākšanai, ja šī organizācija reģistrēta sešus mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas dienas.

Vienreizējs līdzfinansējums iniciatīvas īstenošanai tiek piešķirts līdz 2500 eiro vai arī piešķirtā summa ir atbilstoša iesniegtā projekta nosacījumiem. Viena sabiedriskā organizācija viena kalendārā gada ietvaros var iesniegt ne vairāk kā divus pieteikumus līdzfinansējumam. Līdzfinansējums iesniegto projektu aktivitātēm tiek piešķirts līdz brīdim, kamēr pašvaldības budžetā ir noteiktajam mērķim paredzētie līdzekļi.

Jau vēstīts, ka martā Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums tika piešķirts pirmajām trim iniciatīvām: 2500 eiro piešķirti biedrībai “Vesmaņi”, kas veidos filmu par Latvijas Republikas Saeimas pirmo priekšsēdētāju Fridrihu Vesmani; 2496,19 eiro - biedrībai “Laiks Jauniešiem”, kas projekta “Laiks Jauniešiem TV” ietvaros veidos un sociālajos medijos publicēs raidījumus, atspoguļojot dažādas norises novadā; 1205 eiro - biedrībai “Bauskas Prātnieks” projekta “Dambrete visiem” īstenošanai.