Der zināt
Pašvaldības policija atgādina - dedzināt pērno zāli, jeb kūlu ir aizliegts

Kļūstot siltākam laikam aktualizējas arī viena no galvenajām pavasara problēmām - pērnās zāles, jeb kūlas dedzināšana. Katram zemes īpašniekam ir pienākums sakopt savus īpašumus nopļaujot zāli, lai netiktu pieļauta kūlas veidošanās.

Atgādinām, ka kūlas dedzināšana ir aizliegta gan savos, gan arī citām personām piederošos īpašumos. Pērnās zāles dedzināšana var apdraudēt cilvēku veselību, dzīvību un īpašumu, kā arī tā rada būtisku kaitējumu dabai un tas noteikti nav veids, kā sakopt zemes īpašumu. Par kūlas dedzināšanu ir paredzēta administratīvā atbildība.

“Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma” 55.panta trešā daļa nosaka, ka par kūlas dedzināšanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 280 līdz 700 euro.

Aicinām iedzīvotājus - nekādā gadījumā nededzināt kūlu! Arī kurinot ugunskurus, pašvaldības policija aicina būt piesardzīgiem un ievērot ugunsdrošības noteikumus. Ja esat pamanījuši kūlas ugunsgrēku, tad par to nekavējoties ziņojiet Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam zvanot pa tālruni 112. Ja esat pamanījis personu kura dedzina kūlu, tad nekavējoties par to informējiet policiju zvanot uz tālruņiem 110 - Valsts policija vai 20278188 - pašvaldības policija.