Der zināt

Pieteikšanās kārtība valsts atbalstam apkurei Bauskas novadā:

Pieteikšanos valsts atbalstam siltumenerģijas izmaksu segšanai 2022./2023. gada apkures sezonai Bauskas novadā, iedzīvotājus aicinām sākt no 1. oktobra – elektroniski e-pakalpojumu portālā www.epakalpojumi.lv.

Iesniegumi tiek pieņemti klātienē iedzīvotājam vēršoties pēc deklarētās dzīves vai īpašuma atrašanās vietas:

Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros:

 • Bauska - Uzvaras iela 1, Bauska, tālr. uzziņām +371 63963977.
 • Iecava - Skolas iela 4-40, Iecava, tālr. uzziņām +371 63974907.
 • Rundāle - Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, tālr. uzziņām +371 63962298.
 • Vecumnieki - Rīgas iela 29, Vecumnieki, tālr. uzziņām +371 63976734.
 • Skaistkalne - Skolas iela 1, Skaistkalne, tālr. uzziņām +371 66954918.
 • Svitene - Svitenes pagasta nodaļā, “Gaismas”, tālr. uzziņām +371 66954950.
 • Uzvara - Sporta iela 3, Gailīšu bibliotēka, tālr uzziņām +371 66954949.
 • Valle - Liepu iela 15, Valles bibliotēka, tālr uzziņām +371 66954948.
 • Misa - Misa, Misas bibliotēka, tālr. uzziņām +371 66954947

Apvienību pārvaldē:

Pagastu nodaļās:

 • Brunavas pagasta nodaļa - „Ērgļi”, Ērgļi, Brunavas pag. (+371 63946158).
 • Ceraukstes pagasta nodaļa - „Tautas nams”, Ceraukste, Ceraukstes pag. (+371 63900813).
 • Codes pagasta nodaļa - Lielā iela 2, Code, Codes pag. (+371 63925402).
 • Dāviņu pagasta nodaļa - Raiņa iela 1, Dāviņu pag. (+371 63946819).
 • Gailīšu pagasta nodaļa - Bauskas iela 2, Uzvara, Gailīšu pag. (+371 63921948).
 • Īslīces pagasta nodaļa - "Rītausmas", Īslīces pag. (+371 63923562).
 • Mežotnes pagasta nodaļa - Pils iela 8, Mežotne, Mežotnes pag. (+371 63928967).
 • Vecsaules pagasta nodaļa - „Pagastmāja”, Vecsaule, Vecsaules pag. (+371 63945347).
 • Svitenes pagasta nodaļa – "Gaismas", Svitene, Svitenes pag (+371 63926332).
 • Viesturu pagasta nodaļa – Bērsteles iela 4, Bērstele, Viesturu pag (+371 63962126).
 • Bārbeles pagasta nodaļa - Bauskas iela 2, Bārbele, Bārbeles pag. (+371 63946936).
 • Kurmenes pagasta nodaļa - „Pagastmāja”, Kurmene, Kurmenes pag. (+371 65152693).
 • Skaistkalnes pagasta nodaļa - Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pag. (+371 63933177).
 • Stelpes pagasta nodaļa - „Stelpes pagasta nams”, Vecstelpe, Stelpes pag. (+371 63945076).
 • Valles pagasta nodaļa - "Dzirnas", Valle, Valles pag. (+371 65152893).

Bauskas novada bibliotēkās iedzīvotājiem sniegs atbalstu pieteikuma iesniegšanai elektroniski e-pakalpojumu portālā www.epakalpojumi.lv


1. Saistībā ar energoresursu cenu pieaugumu, valsts atbalstam apkures izmaksu daļējai kompensācijai no 15. februāra var pieteikties arī mājsaimniecības, kas apkurei izmanto sašķidrināto naftas gāzi (propānu-butānu) vai marķēto dīzeļdegvielu:

 • Sašķidrinātā naftas gāze – kompensācija 50 % apmērā no iegādes cenas, kas pārsniedz 0,91 EUR/kg*, bet ne vairāk kā 1,29 EUR/kg*. Atbalsts paredzēts līdz 1000 kg sašķidrinātās naftas gāzes (propāna-butāna gāzes) iegādei.
  Atbalsta periods – no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim, iesniegumi jāiesniedz līdz 30. aprīlim.
 • Marķētā dīzeļdegviela – kompensācija 50 % apmērā no iegādes cenas, kas pārsniedz 0,69 EUR* par litru, bet ne vairāk kā 2,01* EUR par litru. Atbalsts paredzēts līdz 4000 litru marķētās dīzeļdegvielas iegādei.
  Atbalsta periods – no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim, iesniegumi jāiesniedz līdz 30. aprīlim. (*cenas norādītas bez pievienotās vērtības nodokļa)

ATGĀDINĀM, ka turpinās iesniegumu pieņemšana par apkurei iegādāto malku, koksnes granulām, briketēm un elektroenerģiju.
Savukārt centralizēti piegādātās apkures lietotājiem valsts atbalsts tiek automātiski piemērots rēķinos.
Automātiski atbalsts tiek piemērots arī dabasgāzes patērētājiem.


​2. Ja apkurei izmanto granulas vai koksnes briketes, vai malku, tad pieteikums iesniedzams līdz 2023. gada 30. aprīlim.

Atbalsta periods noteikts no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim – lai saņemtu atbalstu, čeka vai cita maksājumu apliecinoša dokumenta datumam ir jābūt šajā periodā.

Pieteikuma noformēšanai nepieciešamie dokumenti:

 • Mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošs dokuments (zemesgrāmatā nostiprinātas īpašumtiesības; īres līgums; Valsts zemes dienesta izsniegta izziņa par dzīvokļa īpašuma tiesībām; mantojuma apliecība; nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja rēķins; elektroenerģijas rēķins vai līgums; cits).;
 • Maksājumu apliecinošs dokuments par koksnes granulu, koksnes brikešu vai malkas iegādi vienam mājoklim.

Atbalsta veids mājsaimniecībām, kuras apkurei izmanto granulas vai koksnes briketes:
Kompensēs 50% no izmaksām, kas pārsniedz 300 EUR/tonnu, bet ne vairāk kā 100 EUR/tonnu (maksimālais atbalsta apjoms 1 mājsaimniecībai – 10 tonnas)
Iesniegumā jāietver pašapliecinājums par koksnes granulu vai koksnes brikešu apkures esību mājoklī.

Atbalsta veids mājsaimniecībām, kuras apkurei izmanto malku

Kompensēs 50% no iegādes cenas, kas pārsniegs 40 EUR/ber.m3, bet ne vairāk par 15 EUR/ber.m3 (maksimālais atbalsta apjoms 1 mājsaimniecībai – 35 ber.m3).

Iesniegumā jāietver pašapliecinājums par malkas apkures esību mājoklī.


3. Ja apkuri nodrošina centralizētā siltumapgāde, tad atbalstu piemēros automātiski rēķinos. Atbalsta periods līdz 2023. gada 30. aprīlim.

Atbalsta veids: Kompensēs 50% no cenas, kas pārsniedz 68 EUR/MWh.


4. Ja apkurei izmanto elektroenerģiju, tad pieteikuma noformēšanas termiņš ir no šā gada 30. novembra līdz 2023. gada 30. aprīlim.

Iesniegumu par atbalstu mājsaimniecībai iesniedz laikposmā no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. maijam.

Atbalsta periods noteikts no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim – lai saņemtu atbalstu, rēķina par elektroenerģiju maksājuma datumam ir jābūt periodā no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. maijam. Pieteikumu par atbalstu mājsaimniecībai iesniedz laikposmā no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. maijam.

Pieteikuma noformēšanai nepieciešamie dokumenti:

 • Mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošs dokuments (zemesgrāmatā nostiprinātas īpašumtiesības; īres līgums; Valsts zemes dienesta izsniegta izziņa par dzīvokļa īpašuma tiesībām; mantojuma apliecība; nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja rēķins; elektroenerģijas rēķins vai līgums; cits);
 • Rēķins par elektroenerģiju *

Mājsaimniecībai, kura mājokli apkurina, izmantojot elektroenerģiju, par laikposmu no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim ir tiesības saņemt valsts atbalstu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, elektroenerģijas patēriņam virs 500 kilovatstundām, bet nepārsniedzot 2000 kilovatstundas, 50 procentu apmērā no elektroenerģijas cenas, kas pārsniedz 0,160 EUR par kilovatstundu bez pievienotās vērtības nodokļa, bet ne vairāk kā 0,100 EUR par kilovatstundu bez pievienotās vērtības nodokļa.

Atbalsta veids:
Kompensēs izmaksas par patēriņu virs 500kWh/mēnesī, bet ne vairāk kā 2000 kWh – 50% no elektroenerģijas cenas, kas pārsniegs 0,160 EUR /kWh, bet ne vairāk kā 0,100 EUR /kWh.


Atbalsts tiek sniegts Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā noteiktajā kārtībā

Plašāka informācija par valsts atbalstu 2022./2023. gada apkures sezonā


Iesnieguma veidlapas:Bauskas novada pašvaldība