Der zināt
Projekta īstenošanai pieejams papildu finansējums

Dome veica grozījumus Rundāles novada domes 2018. gada 26. jūlija lēmumā „Par projekta „Ainava kā resurss: atbalsts jauniem pakalpojumiem un tūrismam Rundālē, Raunā, Ropšā” pieteikuma iesniegšanu Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros”.

Grozījumi paredz kopējās projekta īstenošanas summas palielināšanu par 21 195 eiro, tādējādi jaunās apstiprinātās kopējās projekta īstenošanas izmaksas ir 266 575 eiro, no kurām 239 9147,50 eiro - ES ERAF finansējums (90 %), bet 26 657 eiro - Bauskas novada domes budžeta finansējums.

Krievijas militārās agresijas Ukrainā dēļ, Eiropas Komisija ir apturējusi sadarbību ar Krieviju un Baltkrieviju Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta programmu ietvaros. Pamatojoties uz to, Bauskas novada pašvaldība kā projekta „Ainava kā resurss: atbalsts jauniem pakalpojumiem un tūrismam Rundālē, Raunā, Ropšā” vadošais partneris un Smiltenes novada pašvaldība kā projekta partneris, kas turpina projekta īstenošanu, projekta īstenošanai var apgūt neizmantoto avansa maksājuma daļu Krievijas partnerim – 42 390 eiro. Pieejamais papildu finansējums sadalāms līdzvērtīgi abiem projekta partneriem.

Papildus piešķirto finansējumu plānots izmantot Mežotnes pilskalna kompleksa kartes izgatavošanai, Mežotnes pilskalna 3D maketa stikla aizsargsienas izgatavošanai, divu seno zemgaļu skulptūru izgatavošanai un krēslu iegādei Mežotnes baznīcai.

Bauskas novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa