Iedzīvotāji veido savu vidi

Šogad projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi" iedzīvotāji bijuši ļoti aktīvi.  Iesniegti 42 projekti - 18 projekti Bauskas apvienības teritorijā, 12 projekti Iecavas apvienības teritorijā, 10 projekti Vecumnieku apvienības teritorijā un 2 projekti Rundāles apvienības teritorijā.

Iesniegtie projekti paredz daudzdzīvokļu māju teritoriju, gājēju celiņu, iebraucamo ceļu, kapu un peldvietu labiekārtošanu. Iedzīvotāji vēlas attīstīt arī aktīvās atpūtas iespējas – piesaistīt līdzekļus veloparka būvniecībai un velo aktivitāšu organizēšanai, futbola laukuma atjaunošanai, bērnu rotaļu laukuma būvniecībai un elementu iegādei. Iedzīvotāji ir gatavi realizēt arī ne tik ierastus un ikdienišķus projektus – izbūvēt instrumentu sētu, atjaunot piemiņas plāksnes, likvidēt bīstamos kokus, iztīrīt dīķi un izveidot keramikas mākslas skulptūru.

Projektu realizācijai katrā apvienību pārvaldē finanšu līdzekļus piešķir vadoties pēc principa -  1 eiro uz vienu iedzīvotāju saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes iepriekšējā gada datiem. Bauskas apvienības teritorijā projekti tiks īstenoti par kopējo summu 22004 eiro, Iecavas apvienības teritorijā 8350 eiro, Vecumnieku apvienības teritorijā 7787 eiro, bet Rundāles apvienības teritorijā 3251 eiro.

Visus iesniegtos projektus izvērtēšanas komisija izskatīs maija mēnesī. Komisijas lēmumu par finansējuma piešķiršanu ar rezolūciju apstiprina Bauskas novada domes priekšsēdētājs un konkursa rezultāti tiek publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā „Bauskas Novada Vēstnesis” un tīmekļvietnē www.bauskasnovads.lv piecu darba dienu laikā pēc lēmuma apstiprināšanas.

Atgādinām, ka Bauskas novada domes 2022.gada decembra sēdē deputāti atbalstīja grozījumus projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi" nolikumā. Ar 2023.gadu maksimālais finansējums vienam projektam būs 2000 eiro, līdzšinējo 1000 eiro vietā.

Pašvaldības budžeta finansētais projektu konkursa mērķis ir veicināt iedzīvotāju iniciatīvu uzlabot savas dzīves un apkārtējās vides kvalitāti Bauskas novada administratīvajā teritorijā, iesaistot iedzīvotājus sabiedriskajā darbā, attīstot sadarbību starp vietējo sabiedrību, pašvaldību un uzņēmējiem.