Der zināt

29. oktobrī Bauskas pils muzeja pārstāvji piedalījās projekta “Vēsturiskais ceļš: Raudondvaris-Bauska” vadošā partnera Raudondvaris muiža rīkotajā festivālā “Pils dienas 2022”, kas atbilstoši projekta galvenajam mērķim, palielināt apmeklētāju skaitu rudens un ziemas sezonā, šoreiz notika rudenīgās noskaņās.

Festivāla programmā ar renesanses deju programmu uzstājās Bauskas pils muzeja seno deju grupa “Galms”, kuras uzstāšanās tika atzinīgi novērtēta, kā arī noslēgumā, apmeklētāji labprāt iesaistījās un paši iemēģināja renesanses deju soļus kopīgā dejā. Dejotājas greznajos kostīmos pārējā laikā pievērsa ļaužu uzmanību un papildināja svētku atmosfēru.

Festivāla noslēgumā, kad iestājās tumsa, Bauskas pils muzeja speciāliste Ruta Garklāva prezentēja tematisko programmu “Mākslīgais apgaismojums renesanses pils interjerā”, kuras laikā dalībniekiem bija iespēja pārvietoties pa Raudondvaris muižu sveču gaismā, uzzināt par apgaismojuma veidiem un to izmantošanu, un programmas noslēgumā, pamēģināt renesanses spēles, lasīt tekstus, un mākslinieces Lauras Ikertes pavadībā iemēģināt roku kaligrāfijas mākslā.

Apmeklētāji devās prom, apmierināti ar jaunām zināšanām un prasmēm, kā arī ar vēlmi apmeklēt Bausku un Bauskas pili.

30. oktobra rītā tika noturēta projekta darba grupas sanāksme, kurā tika apspriests paveiktais, kā arī vēl pēdējos divos projekta mēnešos paveicamais, tika norunāts projekta noslēguma konferences datums un galvenās tēmas.

Projekts “Vēsturiskais ceļš: Raudodvaris – Bauska” noslēgsies 2022. gada 31. decembrī.

Projekts tiek īstenots INTERREG V–A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības  programmas ietvaros. Projekts Nr. LLI-498 “Vēsturiskais ceļš: Raudondvaris – Bauska”, HRRB. Informācija par Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu 2014.–2020. gadam  www.latlit.eu; Eiropas Savienības oficiālā mājaslapa www.europa.eu   

Kopējais projekta finansējums Raudondvaris muižai un Bauskas pils muzejam ir 785 875,00 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 85 % apmērā - 667 993,75 EUR.

Projekta finansējums Bauskas novada pašvaldībai: 384 500,00 EUR, no tā ERAF finansējums 326 825 EUR, valsts budžeta līdzfinansējums 19 225 EUR un pašvaldības līdzfinansējums – 38 450 EUR. Projekta ilgums ir 24 mēneši (01.01.2021. – 31.12.2022.)

Šis raksts  ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Bauskas pils muzejs, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.