Der zināt
Rītausmās pozitīvi vērtē iespēju ar pašvaldības pārstāvjiem tikties klātienē

26. oktobra vakarā notika kārtējā pašvaldības pārstāvju tikšanās ar iedzīvotājiem. Īslīces kultūras namā ar Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieku Aivaru Mačeku, Izpilddirektora vietnieku Jāni Kalinku, Bauskas apvienības pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāju Jāni Feldmani un Īslīces pagasta nodaļas vadītāju Sandru Ķiseli tikties bija ieradušies seši vietējie iedzīvotāji.

Lai gan sanākušo nebija daudz, saruna vakara gaitā izvērtās gana interesanta, un varēja manīt, ka iedzīvotāji novērtē iespēju klātienē iztaujāt pašvaldības darbiniekus. Vairāki iedzīvotāji uzdeva jautājumus, kas tieši attiecas uz viņu privātīpašumu. Izskanēja gan neskaidrības par ceļu uzturēšanu, ielu apgaismojumu, īpašumtiesībām, ūdens un kanalizācijas tēmu. Pašvaldības pārstāvji savas kompetences ietvaros skaidroja esošo un iespējamo katras situācijas risinājumu un aicināja iedzīvotājus vērsties pašvaldībā, lai jau individuāli ar konkrētu speciālistu palīdzību radušās problēmas varētu risināt.

Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks klātesošajiem pastāstīja par aktualitātēm energoefektivitātes jautājumos, nesen apstiprinātajām un topošajām izmaiņām pašvaldības normatīvajos aktos un par izaicinājumiem, ar kuriem pašvaldība ikdienā saskaras. “Ņemot vērā straujo cenu kāpumu daudzās nozarēs, ir jādomā, kā varam ietaupīt un optimizēt izdevumus. Ir arī jāpārplāno prioritātes,” skaidroja Aivars Mačeks.

Īslīces pagasta nodaļas vadītāja vēstīja, ka Rītausmu ciema iedzīvotāju vēlmes un vajadzības ir apzinātas. Cilvēki priecātos, ja varētu sakārtot sporta laukumu, kas atrodas blakus Īslīces kultūras namam. Asfalta segums tajā ir nolietojies un nelīdzens, kas, piemēram, basketbola sporta cienītājiem šī laukuma izmantošanu padara nedrošu. Arī apgaismojums noderētu, jo šobrīd dienas tumšajā laikā sporta zonā uzturēties un sportot nav iespējams. Pašvaldības pārstāvji bija vienisprātis par to, ka šīs teritorijas sakārtošana ciemā būtu iespējama.

Savukārt pašdarbības kolektīvi ir uzsvēruši, ka ciemā būtu nepieciešama brīvdabas estrāde, kur pulcēties, rīkot pasākumus un svinēt svētkus. Aivars Mačeks atzīmēja, ka ideja nav slikta, taču, ņemot vērā pašvaldības budžeta iespējas, diez vai šo vēlmi varēs īstenot. Drīzāk pagasts savā ikgadējā budžetā varētu paredzēt līdzekļus pārvietojamās skatuves iegādei. Tas ir ātrāk īstenojams, vienkāršāks un lētāks risinājums. Sandra Ķisele piekrita un piebilda, ka, ja izdotos atjaunot sporta laukumu, ar atbilstošu aprīkojumu to varētu pielāgot arī kultūras vajadzībām. 

Vēl viena aktuāla problēma ciemā – ielu apgaismojums. Vietās, kur aktīvi pārvietojas cilvēki, tas pietrūkst, dažviet spuldzes būtu jāatjauno, bet vēl kaut kur – jāpārskata, cik racionāli apgaismojums tiek lietots, jo tas ir ļoti spilgts pat naktī. Bauskas apvienības pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītājs Jānis Feldmanis komentēja, ka visur, diemžēl, laternas nevar regulēt kā gribētu un būtu pareizi pašreizējā situācijā. Pašvaldība strādā pie tā, lai ielu apgaismojums visā novadā darbotos taupības režīmā, bet būtu pietiekams, lai arī naktī cilvēki uz ielām justos droši. Savukārt Izpilddirektora vietnieks Jānis Kalinka piebilda, ka pašvaldības darāmo darbu sarakstā ietilpst visu ielu apgaismojuma spuldžu nomaiņa uz LED spuldzēm.

Kāds kungs vērsa uzmanību tam, ka Bauskas pilsētā daudzviet trūkst automašīnu novietošanas iespēju invalīdiem. To nav pie pasta, tirgus, Bauskas pilskalna stāvlaukumā, arī Rātslaukumā. Pat, ja atbilstoša stāvvieta ir kaut kur netālu, tas tomēr ir par tālu, lai invalīds bez grūtībām nokļūtu savā galamērķī, vai tā būtu Bauskas pils vai Bauskas Kultūras centrs. A.Mačeks uzsvēra, ka vairāki stāvlaukumi ir privātīpašumi, taču pašvaldība var lūgt uzņēmējiem rast iespēju vismaz vienu vietu automašīnu novietošanai ar invalīdu stāvvietas karti izveidot.

Vakara noslēgumā klātesošie atzīmēja, ka šāda veida tikšanās būtu vērtīgi rīkot biežāk, piemēram, arī pavasarī. Tad varētu rūpīgāk izrunāt konkrētajā gadā ieplānotos projektus un saprast, kas tad iedzīvotāju labā tiks paveikts. Aivars Mačeks piebilda, ka ar šādu iniciatīvu jāvēršas pie pagasta nodaļas vadītājas, un tad jau varētu domāt par tikšanās organizēšanu.

Atgādinām, ka tikšanās ar iedzīvotājiem tiek organizētas pirms nākamā gada budžeta projekta veidošanas visā Bauskas novadā, lai dialoga veidā izrunātu iedzīvotājiem interesējošus jautājumus.

Bauskas novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa