Der zināt

Nominācijas komisijas izvirzīto SIA „Bauskas slimnīca” valdes locekļa amata kandidātu Bauskas novada izpilddirektors Ivars Romānovs nav apstiprinājis.

Pašvaldības izpilddirektors nominācijas komisijas izvēlētā kandidāta neapstiprināšanu un nominācijas procesa izbeigšanu pamato ar to, ka sarunu laikā ar nominācijas komisijas izvirzīto kandidatūru nav guvis pārliecību, ka amata pretendenta profesionālās zināšanas un kompetences kapitālsabiedrības darbības jomā ir atbilstošas tam, lai nodrošinātu kapitālsabiedrības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu – plānot un attīstīt jaunus pakalpojumus, uzlabot pakalpojuma kvalitāti.

SIA „Bauskas slimnīca” valdes locekļa amata pienākumus turpinās pildīt līdzšinējā valdes locekle Margarita Epermane.