Der zināt

Svinīgi un oficiāli atklāts Bauskas novada pašvaldības lolojums - Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem Bauskā, Zaļā ielā 33. Pakalpojums ieviests projekta “Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā” projekta ietvaros.

Svinīgajā pasākumā piedalījās Bauskas novada Sociālā dienesta vadītāja Dina Romanovska ar kolēģiem, Bauskas novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis, pārstāvji no Zemgales plānošanas reģiona, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras, Bauskas novada Bāriņtiesas un Īslīces SOS bērnu ciemata.

Bauskas novada Sociālā dienesta vadītāja Dina Romanovska sacīja, ka šis notikums ir ilgi gaidīts un beidzot ēkā notiek rosība. “Darbiniekiem, kuri te strādās, novēlu izturību, pacietību un prieku, lai sniegtu bērniem visu nepieciešamo veidojot mājīguma sajūtu un ģimenisku vidi. Galvenais mūsu uzdevums ir padarīt bērniņiem viņu dzīves labākas un tieši to mēs arī centīsimies izdarīt,” tā D. Romanovska.

Bauskas novada domes priekšsēdētājs uzsvēra – kas ilgi un lēni nāk, tas labi nāk. “Ir sasniegts rezultāts un šis rezultāts ir ļoti labs. Jāsaka, ka novēlu te strādājošajiem maz darba, bet, diemžēl, tā tas nenotiks un vienmēr būs bērni, kuriem šis pakalpojums būs vajadzīgs. Tāpēc novēlu darbiniekiem savus darba pienākumus pildīt ar laipnību, mīlestību un patiku pret bērniem, lai viņi saņem to, ko savās ģimenēs nav saņēmuši – mieru, mīlestību un ģimenes siltumu,” klātesošos uzrunājot, sacīja A.Okmanis.

Arī Zemgales plānošanas reģiona un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras pārstāvji uzteica Bauskas novada pašvaldību par drosmi realizēt tik sarežģītu un lielu projektu, kurš turpina vēl augt – tiek pārbūvēta ēka Slimnīcas ielā 4, Bauskā, kur plānots izveidot 16 grupu dzīvokļus pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un koplietošanas telpas grupu dzīvokļu iemītniekiem un darbiniekiem.

Īslīces SOS Bērnu ciemata direktors Gatis Matulēvičs sacīja, ka izjūt divējādas sajūtas – prieku un skumjas vienlaicīgi. “Ir liels prieks par šāda pakalpojuma ieviešanu Bauskas novadā. Tas ir lielisks notikums un pašvaldība paveikusi milzu darbu, lai šo pakalpojumu ieviestu. Bet ir arī skumjas. Skumjas par to, ka vienmēr būs bērni, kuriem šīs pakalpojums būs nepieciešams. Prieks, ka pašvaldība dara daudz, lai bērni, kuriem nav paveicies, varētu saņemt to uzmanību, mīlestību un rūpes, ko, diemžēl, ģimenē šie bērni nesaņem. Latvijā ir maz pašvaldības, kura uzņemas tik lielus un sabiedrībai nozīmīgus projektus, bet Bauskas novads to izdarīja. Paldies,” klātesošajiem sacīja G. Matulēvičs.

Svinīgajā lentes pārgriešanā piedalījās projekta “Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā” projekta vadītāja Antra Bagone, Bauskas novada Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja Daiga Supe, Bauskas novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis un Bauskas novada Sociālā dienesta vadītāja Dina Romanovska.

Klātesošos ar skaistām dziesmām iepriecināja mūziķis Pēteris Upelnieks. 

Ēka Zaļajā ielā 33, Bauskā ir labiekārtota un pielāgota ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma ieviešanai ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem projekta Nr. 9.3.1.1./19/I/046 “Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā” ietvaros. Ēka ir pilnībā aprīkota ar nepieciešamajām mēbelēm, sadzīves tehniku un elektroniku, nodrošinot visu nepieciešamo bērnu izmitināšanai. Ir pieņemti darbā pakalpojuma sniegšanai nepieciešamie darbinieki, kuri izgājuši apmācības kursu darbam ar šī pakalpojuma mērķa auditoriju.

Zaļajā ielā 33 tiks sniegts ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums. Tā ir pakalpojuma forma, kas paredz bērnu aprūpi mazās grupās tādā veidā, kas līdzinās autonomas ģimenes apstākļiem ar vienu vai vairākiem aprūpes speciālistiem, kas pilda vecāku funkcijas. Ņemot vērā nelielo audžuģimeņu skaitu novadā un samērā lielo sociālā riska ģimeņu skaitu, ir svarīgi Bauskas novadā attīstīt ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu bērniem, kas palikuši bez vecāku aprūpēs. Jaunais projekts nodrošinās dzīvesvietu astoņiem bērniem.

Ēka pēc savas būtības atgādina vienģimenes dzīvojamo māju. Ēkas otrajā stāvā iekārtotas 4 guļamistabas 8 bērniem, kuri divatā dzīvos vienā istabiņā draudzīgā gaisotnē. Ēkas pirmajā stāvā izvietota virtuve, atpūtas telpa, kā arī personāla telpa, kurā strādās un mitināsies aprūpes speciālists. Ēkai ir plaša pieguloša teritorija ar lapenīti, siltumnīcu un teritoriju, kuru ieskauj žogs, lai bērni šeit varētu justies droši. Aprīkojums un veiktie telpu pielāgojumi ļauj objektā izmitināt arī bērnus ar funkcionālajiem traucējumiem, tādējādi nodrošinot viņiem nepieciešamo sociālo aprūpi un rehabilitāciju.

Projekts Nr.9.3.1.1/19/I/046 “Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā” tiek īstenots, pamatojoties uz MK 2016.gada 20.decembra noteikumiem Nr.871 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2. "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" ietvaros. Projekta kopējais realizācijas termiņš ir 3 gadi (no 01.01.2020. līdz 31.12.2022.) un to ir plānots pagarināt līdz 2023.gada 31.decembrim, lai varētu pabeigt abu pārējo projektā uzsākto objektu izveidi.

Realizējot šo projektu, Bauskā būs par trīs atjaunotām ēkām vairāk. 2021.gadā atjaunota ēka Zaļā ielā 33, lai nodrošinātu ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu. 2022.gadā uzsākta ēkas pārbūve Rūpniecības ielā 9 - daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centra izveidei pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un ēkas Slimnīcas ielā 4 pārbūve – grupu dzīvokļu un pakalpojuma “atelpas brīdis” pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem izveidei.

Vairāk par projektu.

Foto galerija: ŠEIT.

Sabiedrisko attiecību nodaļa