Pašvaldība
ēkas attēls

2021.gada 22.jūlija vakarā Mežotnes sākumskolā skolas vadība, pašvaldības un domes pārstāvji tikās ar Mežotnes sākumskolas vecākiem, lai pārrunātu Mežotnes sākumskolas tālāko darbību.

Satraucoša situācija ap Mežotnes sākumskolu raisījās jau šī gada maijā, kad pašvaldībā tika saņemts 8 Mežotnes sākumskolas vecāku iesniegums, kurā pašvaldībai tiek lūgts nodrošināt pārvadājumus maršrutā Mežotne – Codes pamatskola, kas liek secināt, ka šie vecāki savas atvases vēlētos izglītot Codes pamatskolā. Izglītības nodaļas vadītāja Māra Bauvare jūlija sākumā lūdza Mežotnes sākumskolas direktorei Dainai Lapkovskai sagatavot skaidrojumu par to, kā varētu tikt organizēts iestādes darbs 2021./2022 m.g., ņemot vērā nelielo izglītojamo skaitu. Kā apliecināja skolas direktore, sazinoties ar katru no bērnu ģimenēm, gūts apstiprinājums, ka skolā rudenī plāno atgriezties 23 audzēkņi 1.-6.klašu grupā – 1.klasē 5 skolēni, 2.klasē – 4, 3.klasē – 3, 4.klasē – 4, 5.klasē – 3 un 6.klasē – 4 izglītojamie. Pie šāda izglītojamo skaita izglītības process tiek organizēts apvienotās klasēs, kas, savukārt, nozīmē, ka sākumskolas pedagogiem nav iespējams nodrošināt pilnas slodzes darbu. Mežotnes sākumskola nodrošina arī pirmsskolas grupu darbību, tur vecumposmā 1,5 – 4 gadiem ir 10 audzēkņi, 5. – 6 gadu grupā – 14 bērni. 

DSC_0013.JPG

Lai analizētu situāciju un noteiktu Mežotnes sākumskolas nākotnes attīstības virzienu, ar Bauskas novada domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidota darba grupa, tās vadītājs ir Izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītājs Raitis Ābelnieks. Komisijā iekļauti arī vēl vairāki Izglītības, kultūras un sporta komitejas locekļi – Juris Krievs, kā komisijas vadītāja vietnieks, Inita Nagņibeda, Jānis Dūmiņš un Solveiga Lineja. Tāpat komisijā darbojas arī skolas direktore Daina Lapkovska, ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Jānis Švecs, Mežotnes pagasta pārvaldes vadītājs Zigurds Kalējs un virkne speciālistu –Māra Bauvare, Zaiga Kārkliņa, Līga Kirilko, Zinaīda Sparāne, Sanita Reinsone un Andris Juškevics. Sanāksmē piedalījās arī Bauskas pamatskolas direktors Jānis Rumba un Codes pamatskolas direktore Laila Jurcika.

Uz tikšanos 22.jūlija pievakarē bija ieradušies 14 vecāki. Pusotru stundu ilgajā sarunā galvenie runātāji bija tieši darba

DSC_0004.JPG

grupas pārstāvji. Ievadā visus klātesošos uzrunāja Raitis Ābelnieks, sakot, ka izvērtējot skolēnu skaitu un klašu piepildījumu, ir redzams, ka ir problēma un visiem kopīgi nepieciešams rast risinājums. „Galvenais ir, lai bērni saņemtu pēc iespējas labāku izglītību un mums ir jāsaprot, kā to vislabākajā veidā varētu nodrošināt,” sacīja R.Ābelnieks. Turpinājumā savu viedokli pauda skolas direktore, sakot, ka, protams, gribētos, lai skola bērniem būtu pēc iespējas tuvāk, lai mazajiem bērniem uz skolu nav jādodas tālu ar autobusu, bet viņa arī norādīja, ka 2014.gadā, kad dzimuši tie bērni, kam šogad jāuzsāk skolas gaitas 1.klasē, Mežotnes pagastā ir pasaulē nākuši 8 bērniņi, 2015. gadā - 4 , 2016.gadā – 3, 2017.gadā – 4 bērni.

DSC_0012.JPG

„Ņemot vērā šos skaitļus mēs arī redzam, vairāk šo bērnu nekļūs. Ir daži bērniņi, kas brauc no Bauskas, bet tie ir 1 – 2 bērni,” rezumēja D.Lapkovska. Viņa arī atklāja, ka neplāno turpināt darba attiecības un ar septembri pamet amatu.

Codes pamatskolas direktore Laila Jurcika savā uzrunā lika uzsvaru uz sadarbības prasmēm, kuras pie tik maza bērnu skaita pilnveidot ir grūti. Uzsverot, ka lēmums par skolas slēgšanu jāpieņem domei, L.Jurcika norādīja, ka, viņasprāt, vecākiem būtu jādomā, kura būs tā skola, kuru turpmāk apmeklēs viņu atvase, un pašvaldībai būtu jādomā kā optimāli pārorientēt skolēnu pārvadājumus. Kā Codes pamatskolas direktore, tā Bauskas pilsētas pamatskolas direktors laipni aicināja savam audzēkņu kolektīvam pievienoties

DSC_0020.JPG

ikvienu Mežotnes sākumskolas skolēnu.

Izglītības nodaļas vadītāja Māra Bauvare uzsvēra, ka satraucošs ir ne tikai mazais skolēnu skaits, bet arī pedagogu piesaiste. Nespējot saglabāt slodzi, nupat skolu ir pametusi matemātikas skolotāja. Tāpat M.Bauvare aicināja vecākus izvērtēt interešu izglītības un sporta nodarbību pieejamību. „Infrastruktūra ir tāda, kāda tā ir, šeit tā ir vairāk piemērota pirmsskolai,” sacīja M.Bauvare.

Domājot par ēkas nākotni gadījumā, ja sākumskola šeit tiktu slēgta, Inita Nagņibeda kā vienu no nākotnes risinājumiem ēkas izmantošanai piedāvāja alternatīvo pedagoģiju. „Manuprāt, šeit varētu būt laba pirmsskolas izglītības iestāde. Ja tā ir struktūrvienība,

DSC_0030.JPG

tad, domāju, ka tai būtu jābūt pirmsskolas izglītības iestādes struktūrvienībai. Liels pieprasījums ir pēc pavisam mazo bērnu grupiņām, un mūsu novadā nav pārāk plašs piedāvājums,” savu viedokli pauda I.Nagņibeda. „Mēs saprotam jūsu sāpi un ticam, ka jūs izvēlēsieties savam bērnam to pašu, pašu vislabāko,” sacīja I.Nagņibeda.

Vecāki savos viedokļos nebija asi. Viņi apliecināja savu vēlmi, lai bērni turpinātu mācības šajā skolā, tomēr ļoti labi saprata arī problēmu – gan mazais bērnu skaits, gan pedagogu trūkums īsti nav savienojams ar tālāku skolas pastāvēšanu. Vecākus visvairāk satrauca tieši transporta jautājums – bērnu nokļūšana izvēlētajā izglītības iestādē un - pēc mācību nodarbībām – laicīga

DSC_0027.JPG

nokļūšana mājās. Transporta nodaļas vadītājs Andris Juškevics apliecināja gatavību kopā ar izglītības iestāžu vadītājiem meklēt vislabākos risinājumus, kas apmierinātu iespējami plašāku ģimeņu vajadzības. Svarīgākais šobrīd, iespējami ātri saprast, kuru skolu savam bērnam izvēlas katra ģimene, lai varētu uzsākt darbu pie maršrutu izveides.

„Mēs savā laikā slēdzām Dzimtmisas pamatskolu, tur bija 100 audzēkņi, šeit ir 23... Mēs šobrīd runājam riņķī apkārt, bet neviens jau konkrēti nepasaka… Pieņemot situāciju, ka šeit nebūs šī skola, cik vecāki izvēlētos Codes pamatskolu, cik daudzi kādu no Bauskas skolām? Tad, kad mēs zināsim, cik uz kuru pusi jāved, tad mēs varēsim organizēt transportu,”

DSC_0035.JPG

iepriekš runāto apliecināja arī deputāts Juris Krievs. Viņaprāt, ne mazāk svarīgs jautājums ir arī tas, kas paliks skolas telpās, ja šeit vairs neatradīsies skola. Viņš atbalstīja ieceri saglabāt pirmsskolas izglītību un, iespējams, ja ir pieprasījums, varētu veidot arī diennakts grupu. Viņš arī aicināja kā vēl vienu alternatīvu izvēli Codei un Bauskai apdomāt Iecavas izglītības iestādes.

Bērnu vecākus uztrauca arī jautājums par bērnu adaptāciju. Viņu bažas kaut nedaudz, tomēr centās kliedēt deputāte, Iecavas vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā Solveiga Lineja, izklāstot savu pieredzi par to, kā Iecavas vidusskolā adaptējās Dzimtmisas pamatskolas bērni, kas no mazas skolas, nonāca lielā skolā ar piepildītām klasēm. „Šeit ir jautājums – kuram ir grūtāk, mums, vecākiem, vai pašiem bērniem. Kad mēs slēdzām Dzimtmisu, vecāki ļoti satraucās par šo adaptācijas procesu. Šobrīd ir pagājis laiks, un šodien es pārliecinoši varu teikt - nevienam bērnam nav problēmu. Bērni ļoti ātri pielāgojas jaunajai situācijai un vietai un, jo agrākā vecumā tas notiek, jo vienkāršāk ir. Pusaudža vecumā, tas noteikti ir daudz grūtāk,” vecākus iedrošināja Solveiga Lineja.

Sarunas noslēgumā tika iezīmēta tālākā rīcība. Pirmdien, 26.07., vecākiem būs jāsniedz atbilde uz jautājumu, kuru izglītības iestādi viņi izvēlas savai atvasei mācību procesa turpināšanai. Balstoties uz saņemtajiem datiem, Transporta nodaļas vadītājs kopā ar skolu direktoriem plāno un vērtē nepieciešamās izmaiņas esošajos maršrutos un sniedz savu redzēju skolēnu vecākiem.

Par sanāksmes rezultātiem darba grupas vadītājs informēs pārējos novada domes deputātus un domes vadību, lai pēc iespējas ātrāk varētu pieņemt lēmumu par turpmāku rīcību, jo līdz jaunā mācību gada sākumam ir tikai nedaudz vairāk kā viens mēnesis.

Ieva Šomina,
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja.