Der zināt

Bauskas novada pašvaldība turpina īstenot projektu Nr.8.1.2.0/17/I/011 “Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas 2.vidusskolas infrastruktūras sakārtošana”.

Kopumā šajā korpusā tika remontēti 17 mācību kabineti, divas mācību laboratorijas (dabaszinātņu un fizikas), skolotāju un mācību pārziņu kabineti, un, no jauna, par mācību telpām pārveidotas divas telpas, kur plānots vadīt valsts aizsardzības mācību, dizainu un tehnoloģijas nodarbības.

Minētajā korpusā ir nomainīti visi inženierkomunikāciju tīkli - elektroapgāde, vājstrāvas, videonovērošana, apkure un ventilācija, kā arī veikti iekšējās apdares darbi un ieklāts jauns grīdas segums. Telpas ir ieguvušas mūsdienīgu izskatu. Visi mācību kabineti ir aprīkoti ar jaunām un ergonomiskām mēbelēm skolotājiem un skolēniem. Mācību telpās ir uzstādītas jaunas stikla tāfeles ar iebūvētu interaktīvo displeju, skolotājiem elektriski paceļami ergonomiski galdi, jauni datori un dokumentu kameras.

Līdz šim paveikti arī teritorijas labiekārtošanas darbi. Izbūvētas lietus kanalizācijas sistēmas, zibensaizsardzība, nosiltināti ēkas pamati. Vecā korpusa priekšpusē iekārtota zaļā klase ar soliņiem. Ap skolas teritoriju, pēc projekta pabeigšanas, ir plānots izbūvēt žogu, tādejādi ierobežot nepiederošu personu piekļūšanu skolas ēkai un teritorijai.  Skolas iekšpagalms pārbūvēts par stāvlaukumu skolotāju automašīnām.

Turpinājumā tiks remontētas skolas vidējā korpusa (sākumskolas) mācību telpas un gaiteņi.

Informācijai: 30.jūnijā Bauskas novada pašvaldība noslēdza līgumu ar SIA „Kvintets M” par Bauskas 2. vidusskolas ēkas pārbūvi, Dārza iela 9, Bauskā (projektēšanu, autoruzraudzību un būvdarbiem). Darbu uzraudzību un būvuzraudzību veiks SIA „Būvētika”. Darbu kopējā summa ir 3 125 164,00 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa, tajā skaitā ERAF un valsts finansējums 1 593 808,48 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.

Remontdarbi ir daļa no visaptveroša projekta „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”. Šī paša projekta ietvaros jau īstenota  Bauskas 2.vidussskolas stadiona rekonstrukcija un Bauskas Valsts ģimnāzijai atjaunots inventārs mācību priekšmetam „Sports” un uzstādīts āra vingrošanas komplekss, kā arī 2021.gada decembrī pabeigti Bauskas Valsts ģimnāzijas pārbūves darbi un ergonomisku mēbeļu  un IKT aprīkojuma iegāde un uzstādīšana.

Projektu pilnībā plānots pabeigt līdz 2023.gada decembrim.

Projekta kopējais plānotais budžets ir 8 173 459 EUR, un to plānots investēt sešos gados. No kopējām plānotajām izmaksām Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums sastāda 3 387 334 EUR, valsts finansējums 428 971 EUR un pašvaldības līdzfinansējums attiecināmajām un neattiecināmajām izmaksām sastāda 4 357 154 EUR.

Ilze Munda,
projekta vadītāja

Foto:
Artūrs Dulbe,
sabiedrisko attiecību speciālists