Der zināt
Vecumniekos ierodas viesi no divām Gruzijas sadraudzības pašvaldībām

Ņemot vērā, ka pēc Administratīvi teritoriālās reformas ir izveidota jauna Bauskas novada pašvaldība, apvienojot līdzšinējās Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu pašvaldības, nepieciešams atjaunot sadraudzības un sadarbības līgumus. 2022.gada 4.jūnijā notiks pirmie Bauskas novada svētki “Zem zelta ozola zariem”, kuru laikā tiks slēgti jaunie līgumi.

Ceturtdien, 2.jūnijā, agrā rīta stundā, ir ieradušies pirmie sadraudzības pilsētu delegāciju pārstāvji, kurus lidostā sagaidīja Vecumnieku apvienības pārvaldes vadītāja Dace Šileika un deputāts Guntis Kalniņš.

Viesošanās laikā delegācijas apmeklēja Vecumnieku Daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centru “Sarkanā skola”, kurā viesus uzņēma vadītāja Līva Vecvanaga. Līva delegācijām izrādīja viesmīlīgās telpas, izstāstīja par sniegtajiem pakalpojumiem kā arī par ilgo ceļu, kas iets, lai šīs telpas atjaunotu un izveidotu šādu centru. Ar sirsnīgu jauno talantu koncertu viesus uzņēma arī Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola.

Tālāk ceļš veda uz Bārbeles pagastu pie Mārtiņa Mediņa uz “Ausekļu dzirnavām”. Muzejā saimnieks viesus cienāja ar gardām pusdienām un izrādīja visas ekspozīcijas. Apmeklējuma laikā tika pat iedarbinātas vissenākās tehnikas, kas viesus izbrīnīja un pārsteidza, ka tās vēl ir ejošas un funkcionējošas.

Vizītes laikā abu pušu delegācijām bija iespēja apmainīties viedokļiem un dalīties pieredzē, rast jaunas idejas, ko varētu īstenot savās dzīvesvietās.

Ielūgumi dalībai svētkos nosūtīti sadraudzības pašvaldībām:

 • Nāhodas pilsētas domi (Čehijas Republika);
 • Hašuri pašvaldību (Gruzijas Republika);
 • Sačheres pašvaldību (Gruzijas Republika);
 • Pehja-Pernumā (Igaunijas Republika);
 • Udžate-Trevano pašvaldību (Itālijas Republika);
 • Biržu rajona pašvaldību (Lietuvas Republika);
 • Pakrojas rajona pašvaldību (Lietuvas Republika);
 • Pasvales rajona pašvaldību (Lietuvas Republika);
 • Radvilišķu rajona pašvaldību (Lietuvas Republika);
 • Sorokas rajona pašvaldību (Moldovas Republika);
 • Ripinas pilsētas pašvaldību (Polijas Republika);
 • Billerbekas pašvaldību (Vācijas Federatīvā Republika);
 • Hedemoras pašvaldību (Zviedrijas Karaliste);
 • Terebodas pašvaldību (Zviedrijas Karaliste).

Sadraudzības līgumu mērķis ir stiprināt savstarpējās attiecības starp tautām, reģioniem un pašvaldībām, sekmēt produktīvas, daudzpusīgas un izaugsmi rosinošas sadarbības attīstību starp vietējām kopienām.

Fotogalerija

Gija Spula,
Sabiedrisko attiecību speciāliste