Der zināt

2023. gada 16. martā plkst. 13:00
Uzvaras iela 1, Bauska

1.Informatīvs ziņojums par Rail Baltica būvprojekta aktuālo statusu
Ziņo: Aivars Mačeks

2. Par degvielas uzpildes stacijas ar veikala ēku un bērnu rotaļu laukumu jaunas būvniecības ieceri nekustamajā īpašumā Zaļā iela 14A, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
Ziņo: Dace Putna

3. Par saistošo noteikumu „Par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un māju atjaunošanai” apstiprināšanu
Ziņo: Edgars Paičs

4. Par Bauskas novada pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehnisko specifikāciju apstiprināšanu
Ziņo: Jānis Kalinka

5. Par Bauskas novada autoceļu uzturēšanas klasēm 2023.gada vasaras un ziemas sezonā
Ziņo: Jānis Kalinka

6. Par dzīvojamās mājas Salātu ielā 28, Bauskā pārvaldīšanas tiesību nodošanu mājas pārvaldniekam
Ziņo: Dace Šķiliņa

7. Par dalību Valsts zivju fonda projektu konkursā
Ziņo: Valērijs Gabrāns
Uzaicināti: Aigars Sietiņš

8. Par atļauju SIA "Latmetāls Steel" ierīkot melno un krāsaino metāllūžņu pieņemšanu un īslaicīgu uzglabāšanu vietu nekustamajā īpašumā "Mālukalns", Vecumnieki, Vecumnieku pagastā, Bauskas novadā
Ziņo: Valērijs Gabrāns

9. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2022.gada 24.februāra lēmumā „Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.56, Mēmeles ielā 10, Bauskā atsavināšanu”
Ziņo: Gunita Vīgupa

10. Par grozījumu Bauskas novada domes 2022. gada 29.septembra lēmumā “Par meža zemes atmežošanu”
Ziņo: Baiba Leitlante

11. Par atmežošanas atļauju nekustamajā īpašumā "Silmaļi” Vecsaules pagastā
Ziņo: Dace Stubure

12. Par Kurmaņa ielas nosaukuma maiņu Skaistkalnes ciemā
Ziņo: Jānis Strēlis

Komitejas priekšsēdētājs: Mārtiņš Mediņš