Der zināt

Bauskas novada pašvaldība uzsāk jaunu iniciatīvu – Virtuālā pieņemšana "Iedzīvotāji jautā – priekšsēdētājs atbild”. Bauskas novada domes priekšsēdētājs reizi mēnesī video formātā atbildēs uz iedzīvotāju iesūtītajiem jautājumiem.

Bauskas novada domes priekšsēdētājs atgādina – šāda jautājumu uzdošana nav “dārgumu lādīte”, pie kuras vērsties un pašvaldība uzreiz visu izpildīs. Katra situācija tiek vērtēta atsevišķi, kā un kad to risināt. Ne visus ierosinājumus izpildīs uzreiz, bet jebkurš uzdotais jautājums liek deputātiem un darbiniekiem domāt un apzināties, cik situācija ir svarīga iedzīvotājiem un ka tā ir jārisina.

 • Ievads 00:00 – 00:01
 • 1.jautājums 1:00min. – Par dzīvnieku labturību Iecavā.
 • 2.jautājums 5:27min. – Vai Iecavā pie daudzfunkcionālā sporta laukuma ir plānots izlikt brīdinājuma zīmes - savākt aiz sava suņa?
 • 3.jautājums 6:38min. – Vai ir kāda informācija, kad tiks uzsākta daudzdzīvokļu ēku renovācija, jaunā pieteikšanās renovācijai?
 • 4.jautājums 7:54min. – Vai Iecavā pašvaldības policija tiks saglabāta arī turpmāk?
 • 5.jautājums 9:23min. – Vai tiek plānoti kādi pasākumi pavasara un vasaras periodam brīvdabas estrādē Iecavas parkā?
 • 6.jautājums 10:46min. – Vai ir iespējams rast risinājumu par ielas seguma nomaiņas projekta izstrādi, ielas seguma nomaiņu Bauskas pilsētā, Mazā iela?
 • 7.jautājums 13:38min. – Vai SIA “Mūsu saimnieks” valdes loceklis I.Staškevičs var izvairīties un neatbildēt uz uzdotajiem jautājumiem? Vai to var saukt par apkures tarifa apspriešanas sapulci, ja nav kas paskaidro un sniedz izsmeļošas atbildes?
 • 8.jautājums 15:07min. – Kādi ir ekonomiskie ieguvumi bijušajam Vecumnieku novadam reformas rezultātā? Administratīvais aparāts, transporta izdevumi, ieņēmumi/izdevumi, labklājība, pakalpojumu pieejamība, infrastruktūra?
 • 9.jautājums 18:36min. – Kad ir plānots sakārtot (asfaltēt) ceļa posmu Vecumnieki - Bauska?
 • 10.jautājums 20:10min. – Kāda ir bijušā Vecumnieku novada attīstības vīzija? Kādiem projektiem ir paredzēti līdzekļi?
 • 11.jautājums 20:40min. – Kāpēc neviens no Bauskas administrācijas, izņemot D.Šileiku nepiedalījās Vecumnieku pagasta apkures tarifu sanāksmē?
 • 12.jautājums 21:30min. – Kurš ir kapitālsabiedrības SIA “Mūsu saimnieks” auditors un kurš nes atbildību par iepirkumu apstiprināšanu un līgumu slēgšanu?
 • 13.jautājums 22:05min. – Kāpēc izveidot Bauskas novada administratīvo komisiju tika uzdots veikt bijušā Bauskas novada administratīvās komisijas vadītājai? Kāpēc ne Rundāles, Iecavas, Vecumnieku? Kādi bija izvēles kritēriji šādam lēmumam?
 • 14.jautājums 22:44min. – Vai visā tagadējā Bauskas novadā ir izlīdzinātas algas līdzīgos amatos?
 • 15.jautājums 24:44min. – Vai jaunajā tarifā būs ņemts vērā tas, ka valdība lēmusi elektroenerģijas tarifā pagaidām izslēgt elektroenerģijas sadales izmaksas un OIK ?
 • 16.jautājums 25:34min. – Vai turpmāk Iecavas seniori saņems līdzvērtīgu atbalstu un Iecavas seniori nejutīs lejupslīdi un neapmierinātību sakarā ar pārmaiņām?
 • 17.jautājums 26:31min. – Vai tiks nodrošināts transports senioru deju kolektīvam “Kamenes” līdzvērtīgi kā iepriekš uz plānotajiem deju festivāliem, koncertiem? Vai Iecavas senioriem un represētajām personām tiks nodrošināts transports kopējiem braucieniem divas reizes gadā bez kilometru ierobežojum?
 • 18.jautājums 27:57min. – Skolās tiek īstenots attālinātais mācību process, vai tiks risināts jautājums saistībā ar pārtikas kartēm/pakām? Jau iepriekšējā periodā šajā mācību gadā, kad notika attālinātās mācības, pārtikas kartes/pakas netika izdalītas vai šoreiz sekos tāda pati rīcība? Kāpēc šāda politika tiek īstenota?
 • 19.jautājums 31:22min. – Kad tiek plānots rekonstruēt Grenctāles centra galveno ielu, kā arī tur esošo tiltiņu pār Ceraukstīti?

Paldies visiem par jautājumiem! Gaidīsim arī ierosinājumus par virtuālās pieņemšanas formātu! Tiekamies nākamajā raidījumā aprīlī!