Nosaukums

Īpašnieks/ apsaimniekotājs 

Veids

Dibināšanas gads (aptuveni)

Kapu pārzinis

Baložu kapi

Pašvaldība

Atvērta kapsēta

1850.g.

Inese Belkova,
tālr. +371 22360217

Baznīcas kapi Ev. lut. draudze  Slēgta kapsēta 1778.g.  Silvija Kope
tālr. +371 28445833 

Gruzduļu kapi

Pašvaldība

Atvērta kapsēta

1896.g.

Sarmīte Avota
tālr. +371 29419247

Gruzduļu (vecie) kapi

Pašvaldība

Slēgta kapsēta

17.gs.

 

Jaunkalniņu kapi

Pašvaldība

Atvērta kapsēta

1800.g.

Raimonds Krujelis
tālr. +371 29869942

Jaundedžu kapi

Pašvaldība

Atvērta kapsēta

17.gs.

Uldis Lasmanis
tālr. +371 29356690

Kazuļu kapi

Vēsturiskā draudze

Slēgta kapsēta

1880.g.

 

Kraukļu kapi

Pašvaldība

Atvērta kapsēta

1800.g.

Inga Paškevica tālr. +371 26568195

Lanciņu kapi

Pašvaldība

Slēgta kapsēta

18.gs.

 

Miestu kapi

 

Slēgta kapsēta

 

 

Misas kapi

Pašvaldība

Atvērta kapsēta

1912.g.

Semjons Kovaļovs
tālr. +371 26432365

Pleču kapi

Pašvaldība

Atvērta kapsēta

1870.g.

Rita Sisene
tālr. +371 28232591

Raņķu kapi

Pašvaldība

Atvērta kapsēta

1850.g.

Vladimirs Lisakovskis
tālr. +371 20061512

Rumbu kapi

Pašvaldība

Atvērta kapsēta

1870.g.

Kārlis Alberts
tālr. +371 20583530

Sila kapi

Pašvaldība

Atvērta kapsēta

1920.g.

Sarmīte Dzeguze
tālr. +371 27067344

Smedes kapi

Pašvaldība

Atvērta kapsēta

1800.g.

Rita Sisene
tālr. +371 28232591

Stīveru kapi

Pašvaldība

Atvērta kapsēta

1735.g.

Ilze Kante
tālr. +371 29522560

Upuru kapi

Pašvaldība

Atvērta kapsēta

1875.g.

Rita Sisene
tālr. +371 28232591

Vecbrāļu kapi

Pašvaldība

Slēgta kapsēta

1870.g.

 

Ievērojamu cilvēku apbedījumi

Baznīcas kapos:

 • Mācītāju Kīnu ģimene

 • Gleznotājs J. Romans

 • Iecavas muižas īpašnieks grāfs Pālens ar ģimeni

 • Mācītāju Kīnu ģimene

Baložu kapos:

Komponista Jēkaba Graubiņa vecāki

Jaunkalniņu kapos:

Dzejnieks Valdis Iklāvs

Rumbu kapos:

Dzejnieka Edvarta Virzas senči, māsa, tēva māsa

Stīveru kapos:

Dzimtmisas muižas muižnieks Johans fon Reichards ar ģimeni

I Pasaules kara karavīru kapi (vācu):

 • Sila kapos (krustiņi)

 • Pie baznīcas Iecavas centrā (krustiņi)

 • Iecavas parkā pie estrādes (izpostīti)

 • Pie «Zvaigznes» mājām (izpostīti)

 • Mežā aiz Dzimtmisas pamatskolas (piemineklis)

II Pasaules kara karavīru kapi (padomju):

 • Iecavas parkā (G. Tiltiņa piemineklis)

 • Dzimtmisā pie autoceļa Rīga - Bauska

Lai neaizietu aizmirstībā tā gadsimtu paaudze, kas guldīta novada kapsētās, nozīmīgu vēstures izpēti veicis Ēvalds Kivilands, kurš četros izdevumos «Iecavas novada kapsētas» apkopojis plašu informāciju par novada kapiem. Tajos sniegta informācija par kapu vēsturi, kā arī apbedītajiem un viņu nodarbošanos dzīves laikā. Rakstisko informāciju papildina kapsētu topogrāfiskās shēmas un fotogrāfijas.