Atrašanās vieta Nosaukums Veids Īpašnieks / Apsaimniekotājs Kapu pārzinis

Rundāles pagasts

Cērņu kapsēta

Priedīšu kapsēta

Sudmalu kapsēta

Atvēra kapsēta

Pašvaldība / Rundāles komunālais dienests

 

Važītes kapsēta

Daļēji slēgta kapsēta

Pašvaldība / Rundāles komunālais dienests

Laura Ivanāne, tālr. +371 20577507

Svitenes pagasts

Bērsteles baznīcas kapsēta

Rimdžūnu kapsēta

Sarkaņu kapsēta

Vidukļu kapsēta

Atvērta kapsēta

Pašvaldība / Rundāles komunālais dienests

 

Brāļu kapi

Gubēnu kapsēta

Slēgta kapsēta

Pašvaldība / Rundāles komunālais dienests

 

Viesturu pagasts

Beķeru kapsēta

Cielavu kapsēta

Atvērta kapsēta

Pašvaldība / Rundāles komunālais dienests