Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
21
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Atļauja tiek izsniegta pašu ražotā vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai saņemtu atļauju komersants iesniedz iesniegumu,kuru parakstījusi persona,kura pilnvarota komersanta vārdā veikt tiesiskās darbības.
  Iesniegumā norāda:
  -komersanta nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi;
  -ražošanas vietu (adresi);
  -ražošanas vietas lietošanas tiesību pamatojumu (īpašumtiesības, nomas tiesības u.c.);
  -saražojamo alkoholisko dzērienu sortimentu un apjomu (litros) un/vai absolūtā alkohola daudzumu (litros);
  -laika periodu, uz kādu izsniedzama atļauja;
  -komersanta pārstāvēt tiesīgās personas vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi.
  Iesniegumam pievieno:
  -ražošanas vietas lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju, ja telpas nav komersanta īpašums;
  -telpu plānu un aprakstu, kas raksturo ražošanas vietu (ūdensapgādes, ventilācijas, kanalizācijas, u.tml. nodrošināšanu);
  -informāciju par termiņu, kādā telpas tiks pielāgotas ražošanai (atbilstoša ventilācija, atkritumu savākšana, kanalizācijas novadīšana u.tml.).

 2. Pakalpojuma apmaksa
  Atļauju izsniedz bez maksas uz komersanta pieprasīto laiku, bet ne ilgāk kā uz pieciem kalendāra gadiem.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Atļauju izsniegšanas komisija izvērtē saņemtos dokumentus un informē personu par lēmumu atteikt vai izsniegt atļauju.

Uzziņas par pakalpojumu

Līga Kausiniece

Administratīvā departamenta vadītāja
liga.kausiniece [at] bauskasnovads.lv

Evita Grigorjeva

Juridiskās nodaļas vadītāja
evita.grigorjeva [at] bauskasnovads.lv