Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Dienas centra pakalpojums nodrošina personu izglītošanu, kvalitatīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas, psihosociālo atbalstu, veicinot iekļaušanos sabiedrībā, jaunu sociālo kontaktu veidošanos, personīgo resursu apzināšanos un sociālo prasmju attīstīšanu. Pakalpojums ietver:

 1. darbošanās interešu grupās;
 2. izglītojošas lekcijas;
 3. sociālo prasmju attīstīšana;
 4. radošas aktivitātes;
 5. pašaprūpes prasmju veicināšana;
 6. neformāla atbalsta grupu organizēšana un vadīšana.

Tiesības saņemt pakalpojumu ir ikvienai personai, kuras deklarējušas savu dzīvesvietu un faktiski dzīvo Bauskas novada administratīvajā teritorijā vai personām, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Bauskas novada administratīvajā teritorijā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai saņemtu pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojums tiek nodrošināts Grāfa laukumā 1, Iecavā, Bauskas novadā, LV-3913.

Uzziņas par pakalpojumu