Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
7
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Izvietošanas atļaujas izsniegšana reklāmu, reklāmas objektu, mobilo reklāmu, izkārtņu, priekšvēlēšanas aģitācijas materiālu un citu informatīvo materiālu (turpmāk – reklāma) uzstādīšanai Bauskas novadā.
Reklāmas izvietošanas atļauju (ar nosacījumiem vai bez tiem) vai atteikumu izsniegt izvietošanas atļauju publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, Bauskas novada administratīvajā teritorijā izsniedz pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" struktūrvienība Būvvalde.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai saņemtu reklāmas izvietošanas atļauju reklāmas devējs Būvvaldē iesniedz:
  - iesniegumu;
  - reklāmas izvietošanas vizualizāciju;
  - uzstādīšanas vietas situācijas plānu;
  - ja dokumentāciju neiesniedz ēkas/zemes īpašnieks, tās lietošanas tiesību apliecinošas dokumentu kopijas ar informāciju par nomas līguma slēdzējpusēm un darbības termiņu;
  - zemes īpašnieka saskaņojumu;
  - iesniedzēja un ēkas/zemes īpašnieka inženierkomunikāciju un ceļu/ielu pārvaldītāju saskaņojumi uz izvietošanas vietas vizualizācijas lapas;
  - VAS “Latvijas Valsts Ceļi” Atļauju reklāmas objekta uzstādīšanai ar piesaisti zemei gar valsts nozīmes autoceļiem;
  - pilnvara, ja dokumentāciju iesniedz pilnvarotā persona;
  - dizaina maiņas gadījumā izdotā reklāmas izvietošanas atļauja;
  - citi dokumenti pēc pieprasījuma.

 2. Pakalpojuma apstrāde
  Noteikumi neattiecas uz valsts un pilsētas dienestu norādēm (ceļa zīmes, transporta pieturu zīmes un tml.), kas izgatavotas pēc iepriekš apstiprināta tipveida projekta – etalona.

 3. Pakalpojuma apmaksa
  Pakalpojuma apmaksa Bauskas novada pašvaldības kasēs vai ar bankas pārskaitījumu saskaņā ar Bauskas novada domes 2022.gada 30.jūnija saistošiem noteikumiem Nr.14 „Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu Bauskas novadā”.
  Nodevas objekts ir reklāma, reklāmas objekti, mobilās reklāmas, priekšvēlēšanas aģitācijas materiāli un cita vizuālā informācija, kas tiek izvietota Bauskas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā publiskā vietā vai vietā, kas vērstas pret publisku vietu.
  Nodevas objekts nav izkārtne, afiša, sludinājums, plakāts un citi tamlīdzīgi informatīvie materiāli.

 4. Pakalpojuma saņemšana
  Būvvalde izskata iesniegto dokumentāciju un pieņem lēmumu par reklāmas izvietošanu atļaujas izsniegšanu vai atteikumu reklāmas izvietošanas atļaujas izsniegšanai.

Uzziņas par pakalpojumu