Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 26 "Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli" 10.2. apakšpunktu pašvaldība pirms katras vasaras un ziemas sezonas apstiprina autoceļu vai to posmu sarakstus pašvaldību autoceļiem, kuros norādītas autoceļu uzturēšanas klases vasaras sezonai (no 16.aprīļa līdz 15.oktobrim) un ziemas sezonai (no 16.oktobra līdz 15.aprīlim).


Autoceļu uzturēšanas klases 2023.gada vasaras un ziemas sezonām: