PAZIŅOJUMS par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Imantas iela 6, Bauskā funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu.

Bauskas novada pašvaldība ir saņēmusi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Imantas iela 6, Bauska, Bauskas novads, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas iesniegumu ar lūgumu pārskatīt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas funkcionāli nepieciešamo zemes gabala platību.

Dzīvokļu īpašniekiem un zemes īpašniekam ir tiesības divu mēnešu laikā no paziņojuma brīža izteikt savus apsvērumus par dzīvojamai mājai Imantas iela 6, Bauskā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu, iesniedzot tos Bauskas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centros vai iesūtot elektroniski adresē: pasts@bauska.lv.

Jautājumu gadījumā par funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas kārtību aicinām zvanīt pa tālruni  +371 63963972.