24.08.2023.
PAZIŅOJUMS par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zaļā ielā 11/2, Bauskā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu.

Bauskas novada pašvaldība ir saņēmusi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zaļā ielā 11/2, Bauska, Bauskas novads, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas iesniegumu ar lūgumu pārskatīt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu.

Dzīvokļu īpašniekiem un zemes īpašniekam ir tiesības divu mēnešu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas izteikt savus apsvērumus par dzīvojamai mājai Zaļā iela 11/2, Bauskā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu, iesniedzot tos Bauskas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centros vai iesūtot elektroniski adresē: pasts@bauskasnovads.lv.

Jautājumu gadījumā par funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas kārtību aicinām zvanīt pa tālruni  +371 63963972.

06.11.2023.
PAZIŅOJUMS par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zaļā ielā 11/2, Bauskā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu. 

24.02.2023.

PAZIŅOJUMS par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Imantas iela 6, Bauskā funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu.

Bauskas novada pašvaldība ir saņēmusi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Imantas iela 6, Bauska, Bauskas novads, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas iesniegumu ar lūgumu pārskatīt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas funkcionāli nepieciešamo zemes gabala platību.

Dzīvokļu īpašniekiem un zemes īpašniekam ir tiesības divu mēnešu laikā no paziņojuma brīža izteikt savus apsvērumus par dzīvojamai mājai Imantas iela 6, Bauskā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu, iesniedzot tos Bauskas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centros vai iesūtot elektroniski adresē: pasts@bauska.lv.

Jautājumu gadījumā par funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas kārtību aicinām zvanīt pa tālruni  +371 63963972.

15.01.2024.

PAZIŅOJUMS par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zaļā ielā 17, Bauskā funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu

Bauskas novada pašvaldība ir saņēmusi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zaļā ielā 17, Bauska, Bauskas novads, zemes gabala īpašnieka iesniegumu ar lūgumu pārskatīt dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu.

Dzīvokļu īpašniekiem ir tiesības divu mēnešu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas izteikt savus apsvērumus par dzīvojamai mājai Zaļā iela 17, Bauskā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu, iesniedzot tos Bauskas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centros vai iesūtot elektroniski adresē: pasts@bauskasnovads.lv.

Jautājumu gadījumā par funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas kārtību aicinām zvanīt pa tālruni  +371 63963972.

 22.03.2024.

PAZIŅOJUMS par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zaļā ielā 17, Bauskā funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas uzsākšanu

30.04.2024.

PAZIŅOJUMS par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Līvānu 2, Mūsa, Ceraukstes pag., Bauskas nov., funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu

Bauskas novada pašvaldība ir saņēmusi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Līvānu 2, Mūsa, Ceraukstes pag., Bauskas nov., īpašnieku pilnvarotās personas iesniegumu ar lūgumu pārskatīt daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu.

Dzīvokļu īpašniekiem  un zemes īpašniekam ir tiesības divu mēnešu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas izteikt savus apsvērumus par dzīvojamai mājai Līvānu 2, Mūsa, Ceraukstes pag., Bauskas nov., funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu, iesniedzot tos Bauskas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centros vai iesūtot elektroniski adresē: pasts@bauskasnovads.lv.

Jautājumu gadījumā par funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas kārtību aicinām zvanīt pa tālruni  +371 63963972.