Veids
Jaunatnes organizācijas
Vieta
Bauskas pilsēta

Vairāk informācijas: www.inicio.lv
E-pasts: jauniesi@inicio.lv
Facebook: www.facebook.com/Iniciolv/