Veids
Kapitālsabiedrības un aģentūras
Vieta
Iecavas pilsēta

Pašvaldības aģentūra «Iecavas veselības centrs» ir Bauskas novada pašvaldības iestāde, kas izveidota 2003. gada 12. martā.

Tās mērķis ir nodrošināt iedzīvotāju veselības aprūpi valsts programmas ietvaros un sociālās aprūpes pakalpojumus atbilstoši pārvaldes līgumam ar pašvaldību.

Iecavas veselības centrā ir nodrošināta vides un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Pašvaldības aģentūra "Iecavas veselības centrs"

iecava.veselibascentrs [at] bauskasnovads.lv

Valsts veselības apdrošināšana - plašāk šeit


(no 14.02.2024.)

Iecavas veselības centra maksas pakalpojumu saraksts
(no 01.04.2023.)


Apmeklējot veselības aprūpes iestādi, nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.

Personu apliecinošie dokumenti ir:

 • pase;
 • personas apliecība jeb elektroniskā identifikācijas karte (eID karte);
 • bērniem līdz 15 gadu vecumam - dzimšanas apliecība vai vecāku pase, ja tur ir attiecīgais ieraksts. Bērni līdz 14 gadu vecumam tiek apkalpoti tikai likumiskā pārstāvja klātbūtnē (tēvs vai māte, bet, ja ir cita pavadoša persona, - nepieciešama notariāli apstiprināta pilnvara).

Iecavas veselības centrā ir vairākas nodaļas:

 • ambulatorā;
 • diagnostikas;
 • rehabilitācijas.

Ambulatorās nodaļas piedāvājums - 3 ģimenes ārsti un ģimenes ārstu palīgi nodrošina:

 • valsts garantēto primāro veselības aprūpi;
 • ārstēšanu dienas stacionārā;
 • mājas vizītes, kuras iepriekš jāpiesaka savam ģimenes ārstam līdz plkst. 15:00;
 • ģimenes ārsta telefoniskas konsultācijas:

 

pirmdienās

otrdienās

trešdienās

ceturtdienās

piektdienās

Ģim.ārste 
Linda Bāra

tālr. +371 63960790

8-12

 

8-12

8-12

15-19

 9-13

Ģim.ārste
Aiga Markevica

tālr. +371 63942679

8-12

8-12

11-15

15-19

11-15

Ģim.ārste
Lāsma Četverga

tālr. +371 63960221

8-14

Izbraukuma
pieņemšana
VSAC 9-11

9-14

15-19

8-12

Ārsti-speciālisti nodrošina konsultācijas un izmeklējumus:

 • Arodārsts
 • Endokrinologs
 • Ginekologs
 • Ķirurgs
 • Neirologs
 • ORL

Diagnostikas nodaļas piedāvājums:

 • Ultrasonoskopija (abdominālā, ginekoloģiskā, piena dziedzeru)
 • Ehokardiogrāfija
 • Rtg izmeklējumi
 • Elektrokardiogrāfija
 • Spirogrāfija
 • Kardiotokogrāfija

Rehabilitācijas nodaļas piedāvājums:

 • Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts
 • Masieris
 • Logopēds
 • Fizikālā terapija
 • Haloterapija (sāls istaba)

Valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus iedzīvotāji var saņemt saskaņā ar valstī noteikto kārtību, maksājot valstī noteikto pacientu līdzmaksājumu (sīkāku informāciju skatīt Nacionālās veselības dienesta mājaslapas sadaļā Veselības aprūpes pakalpojumi/Pacienta līdzmaksājumi). Papildus valsts apmaksātajai veselības aprūpes programmai, saskaņā ar Iecavas novada domes apstiprinātu maksas pakalpojumu cenrādi, var saņemt veselības aprūpes maksas pakalpojumus, piemēram:

 • Ģimenes ārstu un ārstu palīgu mājas vizītes, kuras netiek apmaksātas valsts programmas ietvaros;
 • Obligātās veselības pārbaudes nodarbinātajiem, kuru veselības stāvokli ietekmē vai var ietekmēt veselībai kaitīgie darba vides faktori, un tiem nodarbinātajiem, kuriem darbā ir īpaši apstākļi;
 • Izziņu par veselības stāvokli noformēšana;
 • Veselības pārbaude autovadītāja medicīniskai izziņai;
 • Veselības pārbaude personām, kuras vēlas iegādāties un nēsāt šaujamieročus;
 • Speciālistu konsultācijas un izmeklējumi bez ģimenes ārstu norīkojuma;
 • Topošo vecāku skolas nodarbības;
 • Fizikālās terapijas procedūras;
 • Sāls istabas procedūras;
 • Maksas vakcinācija;
 • Individuāla pacientu ārstēšana un aprūpe;
 • Ārstēšana dienas stacionārā.

Iecavas veselības centrā piedāvā:

* SIA «E. Gulbja laboratorija» saņemt plaša spektra laboratoriskos izmeklējumus. Kontakti: tālrunis +371 63927452, fakss +371 63942496.

Kad un kā izsaukt ātro palīdzību...

Informē Nacionālais veselības dienests:

Kur saņemt medicīnisko palīdzību?

 • Nelielu traumu, pēkšņu saslimšanu gadījumos un hronisku slimību saasinājuma gadījumos iedzīvotāji var vērsties:
 1. PIE ĢIMENES ĀRSTIEM UN FELDŠERIEM
 2. ĀRPUS ĢIMENES ĀRSTA DARBA LAIKA:

Dzīvībai kritiskos gadījumos jāzvana Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam113!