Veids
Sociālā aprūpe
Vieta
Vecumnieku pagasts

Adrese: "Atvasaras", Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933

UZZIŅAI

Veco ļaužu un invalīdu pansionāts “Atvasara” uzņem darba nespējīgas personas pensijas vecumā un I un II grupas invalīdus ar fiziska rakstura traucējumiem, kuriem nepieciešama pastāvīga aprūpe pastāvīgai dzīvei.

Pansionātā:

 • Tiek nodrošināta pensionāru un invalīdu aprūpe, radīti viņiem labvēlīgi dzīves apstākļi;
 • Pansionāta klienti ir nodrošināti ar dzīvojamo platību un sanitārajām telpām, kuru aprīkojums un iekārtojums atbilst klienta vecumam un funkcionālajam stāvoklim;
 • Tiek nodrošināta medicīniskā aprūpe katru dienu;
 • Veic sociālās un darba rehabilitācijas pasākumu kompleksu atbilstoši katra klienta fiziskajam un psihiskajam stāvoklim;
 • Atbilstoši klienta vajadzībām nodrošina nepieciešamos palīglīdzekļus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • Ja nepieciešams, organizē palīdzību personas individuālo sociālo problēmu risināšanā, kā arī nodrošina juridisko palīdzību;
 • Organizē pansionāta klientiem kultūras un atpūtas pasākumus;
 • Tiek nodrošinātas sadzīves vajadzības.

Iestājoties pansionātā, jāiesniedz šādi dokumenti:

 • Personas vai viņa aizgādņa iesniegums, kurā dota piekrišana pensijas daļas ( 85% ) ieskaitīšanai pansionātam personas uzturēšanai;
 • Ģimenes ārsta izsniegta medicīnas izziņa personas uzņemšanai sociālās aprūpes institūcijā;
 • Vispārēja profila veselības un Darba ekspertīzes ārstu komisijas ( DEĀK ) izsniegta izziņa (ja persona nav pensijas vecumā);
 • Lēmums no Bauskas novada Domes Sociālā dienesta par sociālā pakalpojuma saņemšanu pansionātā “Atvasara”.