Jaunums
2.jūnijā atsākas darbi Mēmeles ielā

No 2.jūnija atsākas darbi Mēmeles ielā. Plānots, ka divu mēnešu laikā tiks paveikti atlikuši vides uzlabošanas darbi, virsmas uzklāšana ielai, ceļa zīmju uzstādīšana un brauktuves horizontālo apzīmējumu uzklāšana.

Projekta galvenās aktivitātes:

 • pārbūvēta Mēmeles iela no Kalna ielas līdz valsts vietējās nozīmes autoceļam V1005 un veikalam Argo, pārbūvēts Mēmeles ielas un V1005 krustojums, izveidojot rotācijas apli un pieejas krustojumam, kopā 1473 m garumā;
 • pretī AS “Latvijas autoceļu uzturētājs” bāzei un trases beigās pie Plosta kapiem izveidot stāvvietu paplašinājumus, tai skaitā viena stāvvieta cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;
 • ielas labajā pusē, atbilstoši projektēšanas uzdevumam un izbūves iespējām, apvienotais gājēju un veloceļš, kas no brauktuves atdalīts ar betona apmali un dabīgā akmens bruģa saliņu;
 • visā apvienotā gājēju un veloceļa garumā, izbūvēta taktilā bruģa vadlīnija;
 • iepretī AS “Latvijas autoceļu uzturētājs” ēkai, izbūvēta atpūtas vieta, aprīkota ar soliņiem un atkritumu urnām;
 • visā projekta teritorijā veikta ielas apgaismojuma izbūve;
 • visā projekta teritorijā atjaunotas  zaļās zonas;
 • atsevišķām nogāzēm, lai nodrošinātu noturību pret izskalojumiem, paredzēts nostiprinājums;
 • veikta inženierinfrastruktūras izbūve, atrisinot virsūdeņu novadīšanu, izbūvēta lietus ūdens kanalizācija;
 • pārceltas pazemes komunikācijas, tsk. kanalizācijas tīkli;
 • uzstādīti satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi;
 • nodrošināta vides pieejamība.

Realizējot projektu, tiks veicināta pašvaldības ilgtermiņa stratēģijas īstenošana, tai skaitā teritoriju attīstība 2,31 ha platībā, 22 jaunu darbavietu izveide, 681 600,00 EUR privāto investīciju piesaiste.

Vairāk par Mēmeles ielas pārbūvi.

Ilze Tijone,
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja