Skolas 4

Bauskas apvienības pārvalde aicina pieteikties sertificētus ēku un būvju demontāžu darbu veicējus ēkas Mežotnes pagastā, Garozā, Skolas ielā 4, nojaukšanai un būvgružu izvešanai.

Balstoties uz 4. aprīlī izrunāto iedzīvotāju tikšanās laikā starp Bauskas novada pašvaldības vadību un Mežotnes pagasta iedzīvotājiem, Bauskas apvienības pārvalde ir ņēmusi vērā iedzīvotāju ieteikumu un aicina pieteikties ēkas Mežotnes pagastā, Garozā, Skolas ielā 4 nojaukšanai un būvgružu izvešanai.

Potenciālie darba veicēji ēkas demontāžu un būvgružu izvešanu veic par saviem līdzekļiem, savukārt Bauskas apvienības pārvalde apņemas izstrādāt būvprojektu ēkas nojaukšanai un izpildīt citas saistības, kuras nosaka likums.

Interesentus aicinām pieteikties un vairāk informāciju par objektu var saņemt pa tālr. +371 27802519, Codes un Mežotnes pagasta nodaļas vadītājs Zigurds Kalējs.

Atgādinām, ka Bauskas novada pašvaldības pārstāvji ar Mežotnes pagasta iedzīvotājiem tikās 4. aprīlī un viens no jautājumiem, kurš satrauca pagasta iedzīvotājus, bija ēkas Skolas ielā 4, Garozā sliktais stāvoklis.

Mežotnes pagasta iedzīvotāji pauda satraukumu, ka ēka ir pamesta un iedzīvotājiem bīstama, tā ir vidi degradējoša un nav izmantojama pašvaldības funkcijām. Iedzīvotāji uzskata, ka ēka steigšus jānojauc.

Bauskas novada pašvaldības vadība informēja, ka aptuvenās ēkas nojaukšanas izmaksas  ir 70 tūkstoši eiro. Tik liela finansējuma iztērēšana ēkas nojaukšanai pašvaldībai šobrīd nav prioritāte, jo ir citas saimnieciskās vajadzības, kurās jāiegulda finanšu līdzekļi, piemēram, izglītības iestādēm jāiegādājas jauni apkures katli un tamlīdzīgi.

Minēto ēku apsekojis Būvniecības valsts kontroles birojs un pašvaldība veikusi pirmās nepieciešamības darbības, lai ēka neapdraudētu apkārtējos iedzīvotājus.

Pamatojoties uz Būvniecības valsts kontroles birojs atzinuma minētām prasībām, ap ēkas perimetru uzstādītais nožogojums tiek uzturēts un saglabāts, kā arī ir uzstādītas papildus  brīdinājuma zīmes ap ēkas perimetru. Tika veikta arī bojāto logu rāmju, stiklojuma (t.sk. stikla lausku savākšana) nostiprināšana un jumta klāja attīrīšana no lidojošajiem būvgružiem (stipra vēja laikā).