Jaunums
Codes pamatskolas skolēni iedziļinās barikāžu notikumos

Codes pamatskolas kolektīvs no 13.-24. janvārim dzīvoja ar devīzi: ”DEG BARIKĀŽU UGUNSKURI”. Šo 12 dienu laikā visi skolēni iedziļinājās vēsturiskajos 1991. gada janvāra notikumos.

Visās klasēs audzināšanas un vēstures stundās skolotāji stāstīja par 1991.gada janvāra notikumiem, kopīgi skatījās dokumentālās filmas. Arī 8. klases audzinātāja un vēstures skolotāja  Inga Eglīte daudz stāstīja par barikādēm un to norisi. Skolēni skatījās dažādas filmas, dalijās informācijā viens ar otru par to, ko jau  zināja  un ko bija dzirdējuši par barikādēm. Stāstu un informācijas bija daudz, bet tas bija patiešām interesanti un, pats galvenais - vērtīgi un vajadzīgi.

Visi skolēni  piedalījās  arī dažādās aktivitātēs. 2.-6. klašu skolēni piedalījās zīmējumu konkursā. Darbi tika izlikti izstādē un šo darbu  labākie autori tika apbalvoti ar atzinības rakstiem. 7.-9. klašu skolēni piedalījās konkursā par barikādēm: bija jātbild uz jautājumiem un bija jāatrisina krustvārdu mīkla. Šajā vecuma grupā  1.vietu ieguva Kristīne Gulbe, 2.vietu dalīja Keitija Liepa un Daniela Špironoka, 3.vietu dalīja Kate Kononova un Rihards Niedra.

24. janvārī notika lielais pasākums pie Codes pamatskolas barikāžu ugunskura. Tika dziedātas dziesmas, un skaitīti dzejoļi. Daniela Špironoka un Aleksandrs Gerasimovs skolas biedriem stāstīja par vēstures notikumiem. Jaunieši klausījās arī bijušo skolotāju stāstus par barikādēm, par to laiku emocijām un sajūtām. Pēc visām aktivitātēm pie ugunskura klātesošie dzēra  tēju un mielojās ar cepumiem. 

"Pagājušajā gadā es pati  piedalījos republikas  konkursā par barikādēm. Runāju ar  cilvēkiem, kuri piedalījās barikādēs, uzklausīju viņu atmiņu stāstus. Tie bija skaudri stāsti par to, kā bija jālaiž tuvinieki uz Rīgu, nezinot, kas viņus tur sagaidīs, kad viņi atgriezīsies. Izpētot Codes pagasta barikāžu dalībnieku sarakstus, jāsecina, ka daudzi jau ir aizgājuši mūžībā. Es uzskatu, ka barikāžu laiks ir  nozīmīgs katra   cilvēka dzīvē. Mēs dzīvojam valstī, kur valda miers, kur mēs, skolēni, varam mācīties un pilnveidoties. Mūsu paldies – apzināties tās vērtības, kuras radījušas iepriekšējās paaudzes.1991.gada notikumi  bija ļoti nozīmīgi mūsu valsts vēsturē," pārdomās dalās Daniela. 

Daniela Špironoka,
Codes pamatskolas 8.klases skolniece