Iedzīvotāju konsultatīvās padomes
Iedzīvotāju padome

Ceraukstes pagasta iedzīvotāju kopsapulcē, kas notika 2024. gada 13. februārī, tika pieņemts lēmums, ka Ceraukstes pagasta iedzīvotāju konsultatīvajā padomē jābūt 8 locekļiem.

Pamatojoties uz iedzīvotāju izteikto vēlmi, Ceraukstes pagastā tiek organizēta papildus pieteikšanās uz 3 brīvajām vietām Ceraukstes pagasta iedzīvotāju konsultatīvajā padomē. Pieteikumi tiek pieņemti līdz 15. martam Ceraukstes pagasta nodaļā.

Ceraukstes pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes sastāvs šobrīd:

 • Padomes priekšsēdētājs:
  • Raimonds Levko;
 • Priekšsēdētāja vietniece:
  • Natalija Butkus;
 • Padomes sekretārs:
  • Raitis Sirmanis;
 • Padomes locekļi:
  • Mārtiņš Griba;
  • Ināra Klimoviča.

Pateicamies visiem sabiedriski aktīvajiem novadniekiem, kuri jau ir iesnieguši pieteikumu dalībai iedzīvotāju konsultatīvajās padomēs!