Der zināt
Modernizēts lielās zāles izgaismošanas un apskaņošanas aprīkojums Īslīces kultūras namā

Jau iepriekš informējām, ka Bauskas novada pašvaldībai ir piešķirts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums projekta „Īslīces kultūras nama zāles izgaismošana un apskaņošana” īstenošanai.  

Īslīces kultūras nams tika uzbūvēts pirms vairāk kā četrdesmit gadiem. Iespēju robežās ēka, tās apkārtne un aprīkojums tiek atjaunots. Esošā izgaismošanas un apskaņošanas sistēma bija nolietojusies un nepilnīga. Lai nodrošinātu pilnvērtīgu kultūras pasākumu organizēšanu iekštelpās, uzlabotu pakalpojumu kvalitāti un veicinātu nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, Bauskas novada dome lēma veikt kultūras nama zāles apskaņošanas un apgaismojuma aprīkojuma iegādi un uzstādīšanu.

Projektā  veikta skatuves apgaismojuma paceļamās kopnes zālē un jaunu starmešu uzstādīšana, zāles griestu lampu nomaiņa, radio mikrofonu, kora, instrumentu mikrofonu un bungu apskaņošanas komplekta iegāde. Projekta rezultāts sekmēs kultūras nama modernizēšanu un nodrošinās iespēju augstākā kvalitātē organizēt, izgaismot un apskaņot  pasākumus.

Projekta kopējās izmaksas 36 523,33 EUR ar PVN, t.sk. ELFLA finansējums 32 871 EUR, Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums 3652,33 EUR. Apskaņošanas aprīkojuma piegādi veica SIA “Rock Distribution”, izgaismošanas aprīkojuma piegādi un uzstādīšanu veica SIA “Solvo Baltic”.

Īslīces kultūras nams  ir viens no lielākajiem un pasākumu ziņā noslogotākajiem kultūras namiem Bauskas novadā. Tajā notiek gan vietējās nozīmes koncerti un pasākumi, gan Bauskas novada un Latvijas mēroga pasākumi un konkursi, pieaugušo un skolēnu deju skates un starptautiski mūzikas festivāli,  labdarības pasākumi un palīdzības sniegšana grūtībās nonākušiem iedzīvotājiem, virtuāli konkursi un izvietotas mākslas darbu izstādes ēkas logos, kas skatāmas no ārpuses. Pasākumus apmeklē ap 11 tūkstoši apmeklētāju gadā,  ikdienā darbojas 10 pašdarbības kolektīvi un pulciņi, kopā virs 160 dalībniekiem. Blakus parkā tiek organizēti āra pasākumi Lieldienās, valsts svētkos, ziemas un vasaras saulgriežos.

Arī tuvākajā mēnesī Īslīces kultūras nams gaida apmeklētājus uz Latvijas jauniešu tautas deju kolektīvu konkursu “Ziemassvētku kauss”, Bauskas novada sporta laureāta pasākumu, Ziemassvētku sarīkojumu  Īslīces pagasta pensionāriem, Ziemassvētku eglīti Īslīces pagasta pirmsskolas vecuma bērniem, Ziemassvētku braucienu “Vecītim pa pēdām”,  koncertu “Lai sapņi piepildās”. Norises laikiem sekojiet līdzi  sociālajos tīklos www.facebook.com/islicesKN un Notikumu kalendārā.

Jolanta Kalinka,
Projekta vadītāja