Jaunums
Novērtē pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību un kvalitāti 2021.gadā

Projekta “Latvijas pašvaldību sadarbības veicināšana un labas pārvaldības stiprināšana” ietvaros, Latvijas Pašvaldību savienība veic anketēšanu, lai noskaidrotu iedzīvotāju apmierinātību ar pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību un kvalitāti Bauskas novadā 2021. gadā.

Anketa.