Uzņēmējdarbība
uzņēmēji 2023

24. novembrī Rundāles pils Baltajā zālē jau astoto reizi norisinājās Zemgales plānošanas reģiona organizētais uzņēmēju godināšanas pasākums.

Tajā tikās sešu Zemgales pašvaldību uzņēmēji, kurus apbalvoja trīs kategorijās. Īpaši sveicam un lepojamies ar Bauskas novada uzņēmējiem:

  • „Gada jaunais uzņēmējs” - SIA „MKrestorāns” (Restorāns „Mežs Kungs”)
  • „Gada mazais/ mikro uzņēmējs” - SIA „Stelpes mineral water” (Stelpes minerālūdens)
  • „Gada vidējais/ lielais uzņēmējs” - SIA „VIZULO” (LED gaismekļu ražošana)

Par iegūto titulu laureāti saņēma īpaši darinātu piemiņas zīmi, Atzinības rakstu un naudas balvu 500 eiro apmērā.

UZZIŅAI

Ik gadu starp nominētajiem titula ieguvējiem ir gan Zemgalē pazīstami lauksaimnieki, dārzkopji, puķkopji, būvmateriālu un pārtikas rūpniecības, tūrisma un viesmīlības pārstāvji, gan ēdināšanas un citu pakalpojumu sniedzēji. 

Uzņēmēju godināšanas pasākuma organizē Zemgales plānošanas reģions, savukārt pašus pretendentus izvirza katra pašvaldība.

Izvirzot pretendentus, katra pašvaldība ievēro noteiktus kritērijus. Tostarp, pretendenta ieguldījumu pašvaldības attīstībā; tiek vērtēts, vai uzņēmēja darbība sniedz ieguldījumu pašvaldības attīstībā un tas ievēro ilgtspējas un sociālos principus; tā darbība ietekmējusi novada un reģiona ekonomisko izaugsmi, un palīdz risināt sociālās problēmas. Tāpat tiek vērtēts pretendenta ieguldījums sadarbības veidošanā ar citiem uzņēmējiem un organizācijām. Kā vēl viens kritērijs ir pretendenta radošums, proti, vai uzņēmējs savā darbībā izmanto radošus risinājumus; izmanto vai ievieš jaunas tehnoloģijas, rada jaunus produktus un pakalpojumus, inovatīvi pieiet produkta piegādei u.c.