Atrašanās vieta

Nosaukums

Veids

Īpašnieks / Apsaimniekotājs

Kapu pārzinis

Vecumnieku pagasts

Bēku kapi

Katrīnas kapi

Klīvu kapi

Ķeiru kapi

Reķu kapi

Rešnenieku kapi

Priedeskroga kapi

Siliņu kapi

Umpārtes kapi

Milgrāvju kapi

Brūveru kapi

Viesturu kapi

Žubju kapi

Atvērta kapsēta

Pašvaldība / Vecumnieku pag. nodaļa

Lauris Mediņš,
+371 22492615

Vecumnieku kapsēta Atvērta kapsēta Pašvaldība / Vecumnieku pag. nodaļa

Vija Kinaucka,
+371 28998954

Griķu kapi

Lejzemnieku kapi

Atvērta kapsēta Pašvaldība / Vecumnieku pag. nodaļa Santa Kauliņa,
+371 22314127

Čuču kapi

Daļēji slēgta kapsēta

Pašvaldība / Vecumnieku pag. nodaļa

 

Bārbeles pagasts

Bārbeles centra kapi

Ezīšu kapi

Jobu kapi

Ķeru kapi

Atvērta kapsēta

Pašvaldība / Bārbeles pag. nodaļa

 

Cedelmaņu kapi

Gaidu kapi

Slēgta kapsēta

Pašvaldība / Bārbeles pag. nodaļa

Salmiņu kapi

Grūgaļu kapi

Svikliņu kapi

Plēkānu kapi

Slēgta kapsēta

Bārbeles ev. lut. draudze

Kurmenes pagasts

Baļčiņu kapsēta

Cepurnieku kapsēta

Impu kapsēta

Kurmenes kapi

Sietiņu kapi

Spundes kapsēta

Urliķu kapsēta

Verpeļu kapsēta

Atvērta kapsēta

Pašvaldība / Kurmenes pag. nodaļa

 

Skaistkalnes pagasts

Jaskuļu kapi

Jaunie kapi

Krusas kapi

Pinku kapi

Ramiķēnu kapi

Vaiču kapi

Atvērta kapsēta

Pašvaldība / Skaistkalnes pag. nodaļa

Dagmāra Strēle,
+371 26286855

Vecie sila kapi

daļēji slēgta

Jaunsaules ev. lut. draudze

 

Sila kapi

daļēji slēgta

Jaunsaules Romas katoļu draudze

 

Stelpes pagasts

Airītes kapi

Anītes kapi

Kāravu kapi

Ķēkutu kapi

Steņģu kapi

Atvērta kapsēta

Pašvaldība / Stelpes pag. nodaļa

 

Brāļu kapi

Slēgta kapsēta

Pašvaldība / Stelpes pag. nodaļa

Valles pagasts

Pētermuižas kapi

Valles kapi

Vasku kapi

 

Atvērta kapsēta

Pašvaldība / Valles pag. nodaļa

Judīte Zalmane,
+371 28727248