Kategorija
Saistošie noteikumi
Tēma
Vienotais noteikumu reģistrs Veselības aprūpe/medicīna
Gads
2023
Statuss
Ir spēkā