Datums 27. jūnijs, 2024
Laiks9.00
Vieta Bauska, Bauskas novada dome

2024. gada 27. jūnijā plkst. 09:00

 1. Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora informācija
  Ziņo: Ivars Romānovs
 2. Par Bauskas novada Pašvaldības policijas priekšnieka iecelšanu amatā
  Ziņo: Ivars Romānovs
 3. Par Bauskas novada pašvaldības 2023. gada publiskā pārskata apstiprināšanu
  Ziņo: Laura Ārente, Ivars Romānovs
 4. Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu "Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu Bauskas novadā" apstiprināšanu
  Ziņo: Arvīds Zvirbulis, Dace Putna
 5. Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu "Par ielu tirdzniecību un nodevu par ielu tirdzniecību publiskās vietās Bauskas novadā" apstiprināšanu
  Ziņo: Evita Grigorjeva
 6. Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi Bauskas novada domes 2021. gada 25. novembra saistošajos noteikumos Nr. 13 ”Bauskas novada pašvaldības pabalsti bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm” apstiprināšanu
  Ziņo: Ina Jankeviča
 7. Par Bauskas novada pašvaldības noteikumu "Rakšanas darbu veikšanas kārtība Bauskas novada administratīvajā teritorijā" apstiprināšanu
  Ziņo: Arvīds Zvirbulis, Mārtiņš Veinbergs
 8. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības konkursa "Bauskas novada Uzņēmēju gada balva" nolikumā
  Ziņo: Kristīne Dzidruma
 9. Par Bauskas novada pašvaldības iestādes "Vecumnieku apvienības pārvalde" maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu
  Ziņo: Dace Šileika
 10. Par Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas muzejs" maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu
  Ziņo: Aigars Urtāns
 11. Par Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādes "Īslīces pamatskola" maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu
  Ziņo: Egita Dreimane
 12. Par vietējas nozīmes Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru kontaktpunktu izveidi
  Ziņo: Dina Bērziņa
 13. Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas pilnvarojuma līguma slēgšanu ar SIA "Bauskas novada komunālserviss"
  Ziņo: Evita Grigorjeva
 14. Par Bauskas novada pašvaldības nedzīvojamo telpu Katoļu ielā 3, Bauskā nodošanu bezatlīdzības lietošanā Jaunsardzes centram
  Ziņo: Edgars Paičs
 15. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2023. gada 25. maija lēmumā "Par projekta pieteikuma "Bezemisiju transporta līdzekļu iegāde Bauskas novadā" iesniegšanu"
  Ziņo: Laura Šterna
 16. Par projektu konkursa "Līdzdalības budžets" nepieciešamā finansējuma piešķiršanu projektiem, kas iedzīvotāju balsojumā saņēmuši vislielāko balsu skaitu
  Ziņo: Zane Indrika
 17. Par finansējuma piešķiršanu konkursa "Remigrācijas atbalsta pasākums "Atgriezies Bauskas novadā!"" dalībniekam
  Ziņo: Līga Čakāne
 18. Par saistošo noteikumu "Grozījumi Bauskas novada domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 25 "Par Bauskas novada pašvaldības budžetu 2024. gadam"" apstiprināšanu
  Ziņo: Ilona Spurķe
 19. Par atmežošanas atļauju nekustamajā īpašumā "Pirts", Dāviņu pagastā
  Ziņo: Dace Stubure
 20. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2024. gada 28. marta lēmumā "Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - dzīvokļa Stacijas ielā 9–3, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā nodošanu atsavināšanai”
  Ziņo: Gunita Vīgupa
 21. Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu "Birzgaļi", Birzgaļi, Gailīšu pagastā
  Ziņo: Aija Fridrihsone
 22. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Krievgaļu lauks", Gailīšu pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Aija Fridrihsone
 23. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa "Pīrāgi"-6, Pīrāgi, Gailīšu pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Aija Fridrihsone
 24. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Mežāžu ielā 8-28, Uzvarā, Gailīšu pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Aija Fridrihsone
 25. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Skolas iela 10-13, Garozā, Mežotnes pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Aija Fridrihsone
 26. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Rūdiņi”, Mežotnes pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Aija Fridrihsone
 27. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Bringmaņu lauks", Mežotnes pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Aija Fridrihsone
 28. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Vecezeru lauks", Mežotnes pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Aija Fridrihsone
 29. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Imantas", Ceraukstes pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Māris Šarķis
 30. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa "Lauktehnika 6"-3, Rītausmas, Īslīces pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Māris Šarķis
 31. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Rīgas iela 17-5, Bauskā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Dace Stubure
 32. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Baznīcas iela 12-9A, Bauskā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Dace Stubure
 33. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Kalēju iela 22-2, Bauskā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Dace Stubure
 34. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Jaunbērzi", Rundāles pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Dace Neiberte
 35. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Ogas", Rundāles pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Dace Neiberte
 36. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa "Ilgas"-1, Pilsrundāle, Rundāles pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Dace Neiberte
 37. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa "Sēļi"-3, Pilsrundāle, Rundāles pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Dace Neiberte
 38. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Burtnieku iela 1-13, Viesturi, Viesturu pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Dace Neiberte
 39. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Ķiršu iela 16, Iecavā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Baiba Leitlante
 40. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa "Pūpoli"-7, Taurkalnē, Valles pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Ligita Vasermane
 41. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa "Priedītes"-2, Vecumnieku pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Ligita Vasermane
 42. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa "Misas kūdra 4"-6, Misā, Vecumnieku pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Ligita Vasermane
 43. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa "Misas kūdra 6"-1, Misā, Vecumnieku pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Ligita Vasermane
 44. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa "Misas kūdra 12"-23, Misā, Vecumnieku pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Ligita Vasermane
 45. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa "Misas kūdra 14"-9, Misā, Vecumnieku pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Ligita Vasermane
 46. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa "Saulgrieži 2"-1, Vecumnieku pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Ligita Vasermane
 47. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa "Šalkas"-3, Vecumnieku pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Ligita Vasermane
 48. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa "Dzelzceļa ēka 207. km"-1, Vecumnieku pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Ligita Vasermane
 49. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Skolas ielā 1–17, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Ligita Vasermane
 50. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Ceriņu ielā 19-2, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Ligita Vasermane
 51. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Cīruļu ielā 5-15, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Ligita Vasermane
 52. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Liepu aleja 4–26, Bārbelē, Bārbeles pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Ligita Vasermane
 53. Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu “Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Bauskas novadā” precizēšanu
  Ziņo: Sandra Petrokaite

Domes priekšsēdētājs: Aivars Okmanis