Datums 23. novembris, 2023
Laiks9.00
Vieta Bauska, Uzvaras iela 1

2023.gada 23.novembrī plkst. 09:00
Uzvaras iela 1, Bauska

 1. Par SIA "Bauskas novada komunālserviss" stratēģisko mērķu noteikšanu.
  Ziņo: Dainis Rijkuris
  Uzaicināti: Dzintars Cāzers
 2. Par mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA "Bauskas novada komunālserviss".
  Ziņo: Arvīds Zvirbulis
  Uzaicināti: Dace Šileika, Dzintars Cāzers, Ziedonis Jankužs
 3. Par projekta "Bauskas aktīvās atpūtas parka izveide" iesniegšanu.
  Ziņo: Jolanta Kalinka
 4. Par projekta "Bauskas Pilskalna parka teritorijas labiekārtošana" iesniegšanu.
  Ziņo: Jolanta Kalinka
 5. Par grozījumiem Bauskas novada Attīstības programmas 2022.–2028.gadam Investīciju plānā.
  Ziņo: Ilze Tijone
 6. Par saistošo noteikumu "Grozījumi Bauskas novada domes 2023.gada 30.marta saistošajos noteikumos Nr.3 "Par Bauskas novada pašvaldības budžetu 2023.gadam"" apstiprināšanu.
  Ziņo: Ilona Spurķe
  Uzaicināti: Sarmīte Oļehnoviča, Marija Abramčika, Gita Skribāne, Vita Grosberga, Zaiga Kārkliņa, Māris Vitrups
 7. Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu "Bauskas novada līdzdalības budžeta nolikums" apstiprināšanu.
  Ziņo: Ilze Munda
 8. Par Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada Sociālais dienests" nolikuma apstiprināšanu.
  Ziņo: Dina Romanovska
  Uzaicināti: Kristīne Brūvele, Ina Jankeviča, Zane Kuka
 9. Par dzīvojamās mājas "Lauktehnika 17", Rītausmās, Īslīces pagastā pārvaldīšanas tiesību nodošanu mājas pārvaldniekam.
  Ziņo: Sandra Ķisele
 10. Par nekustamā īpašuma Mazā Lakāju iela, Ceraukstes pagastā iegādi pašvaldības autonomo funkciju izpildei.
  Ziņo: Uģis Volosovskis
 11. Par nekustamā īpašuma "Smilgas", Viesturu pagastā, Bauskas novadā pārņemšanu pašvaldības īpašumā.
  Ziņo: Gunita Vīgupa
  Uzaicināti: Dace Neiberte
 12. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Piķu mežs" daļas, Codes pagastā nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā.
  Ziņo: Aija Fridrihsone
 13. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Skrīveri", Codes pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Aija Fridrihsone
 14. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.4, Uzvaras ielā 12, Uzvarā, Gailīšu pagastā, Bauskas novadā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Aija Fridrihsone
 15. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.5, Uzvaras ielā 15, Uzvarā, Gailīšu pagastā, Bauskas novadā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Aija Fridrihsone
 16. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Skolas iela 12, Īslīces pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Māris Šarķis
 17. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.1, "Lauktehnika 6", Rītausmas, Īslīces pagastā, Bauskas novadā nodošanu atsavināšana.
  Ziņo: Māris Šarķis
 18. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.42, "Lauktehnika 17”, Rītausmas, Īslīces pagastā, Bauskas novadā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Māris Šarķis
 19. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.2A, Plūdoņa ielā 13, Bauskā, Bauskas novadā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Dace Stubure
 20. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Biržu iela 44", Bauskā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Dace Stubure
 21. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Torņa iela 10", Iecavā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Baiba Leitlante
 22. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Aveņu iela 9", Iecavā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Baiba Leitlante
 23. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Ķiršu iela 26", Iecavā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Baiba Leitlante.
 24. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Magoņu iela 14”, Iecavā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Baiba Leitlante
 25. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Paozoli 22", Iecavā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Baiba Leitlante
 26. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Jaunzemgale 103", Iecavā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Baiba Leitlante
 27. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Smilgas 1N", Iecavas pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Baiba Leitlante
 28. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Amoli", Audrupos, Iecavas pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Baiba Leitlante
 29. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Klētis", Bārbeles pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Ligita Vasermane
 30. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.29, Liepu aleja 4, Bārbele, Bārbeles pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Ligita Vasermane
 31. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.23, “Piebalgas 3”, Piebalgas, Vecumnieku pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Ligita Vasermane
 32. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.30, Stacijas iela 4, Misa, Vecumnieku pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Ligita Vasermane
 33. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.6, "Misas kūdra 10", Misa, Vecumnieku pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Ligita Vasermane
 34. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.5, Rīgas iela 27, Vecumnieki, Vecumnieku pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Ligita Vasermane
 35. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.9, “Silmači”, Kurmene, Kurmenes pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Ligita Vasermane
 36. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3, Rīgas iela 6, Valle, Valles pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Ligita Vasermane
 37. Par Bauskas novada domes 2023.gada 31.augusta lēmuma "Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.2 "Misas kūdra 10", Misa, Vecumnieku pagasts atsavināšanu" atcelšanu.
  Ziņo: Ligita Vasermane

 

Komitejas priekšsēdētājs: Aivars Okmanis