Datums 15. maijs, 2024
Laiks9.00
Vieta Bauska, Uzvaras iela 1

2024. gada 15. maijā plkst. 09:00
Uzvaras iela 1, Bauska

 1. Par izmaiņām Bauskas novada domes pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā.
  Sandra Petrokaite
 2. Par izmaiņām Bauskas novada Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvā.
  Aija Spriņķe
 3. Par dalību Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas (2021-2027) projektā "Bērnu un jauniešu līdzdalības veicināšana atstumtās kopienās" (Empower Next Generation).
  Laura Šterna
 4. Par Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas Centrālā bibliotēka" darbības stratēģijas 2024-2028 saskaņošanu.
  Māra Kuļikauska
 5. Par Bauskas novada pašvaldības nolikuma "Festivāla "Bauska TASTE" nolikums" apstiprināšanu.
  Jānis Dūmiņš
 6. Par Bauskas novada pašvaldības nolikuma "Bauskas novada pašvaldības interešu izglītības programmu finansēšanas un īstenošanas kārtība" apstiprināšanu.
  Elīna Meldere
 7. Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu "Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Bauskas novadā" apstiprināšanu.
  Baiba Šumina
 8. Par Bauskas novada pašvaldības noteikumu "Bauskas novada pašvaldības pedagogu darba samaksas noteikumi" apstiprināšanu.
  Baiba Šumina
 9. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības 2023. gada 30. marta noteikumos Nr. 2 "Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība".
  Baiba Šumina

Komitejas priekšsēdētājs: Raitis Ābelnieks