Datums 10. jūlijs, 2024
Laiks9.00
Vieta Bauska, Uzvaras iela 1

2024. gada 10. jūlijā plkst. 9.00

  1. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības 2022. gada 24. novembra noteikumos Nr.12 "Bauskas novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu darbības un finansēšanas noteikumi"
    Ziņo: Vita Morkūna
  2. Par Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas apvienības pārvalde" maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu
    Ziņo: Līga Vasiļauska
  3. Par grozījumiem Bauskas novada Attīstības programmas 2022. – 2028.gadam Investīciju plānā
    Ziņo: Ineta Bramane

Komitejas priekšsēdētājs: Raitis Ābelnieks