Datums 11. jūlijs, 2024
Laiks9.00
Vieta Bauska, Uzvaras iela 1

2024. gada 11. jūlijā plkst. 09:00

  1. Par grozījumu 2023. gada 14. aprīļa deleģēšanas līgumā Nr. BNP/2023/4.28/3 "Par sociālā pakalpojuma "ģimeniskai videi pietuvināts bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā" nodrošināšanu"
    Ziņo: Dina Romanovska
  2. Par projekta "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu palielināšana Bauskas novadā" īstenošanu
    Ziņo: Antra Bagone
  3. Par Bauskas novada pašvaldības aģentūras „Iecavas veselības centrs” reorganizāciju
    Ziņo: Ivars Romānovs

Komitejas priekšsēdētājs: Guntis Kalniņš