Datums 16. maijs, 2024
Laiks13.00
Vieta Bauska, Uzvaras iela 1

2024. gada 16. maijā plkst. 13.00
Bauska, Uzvaras iela 1

 1. Par investīciju projekta "Pilskalna ielas I posma no Upmalas ielas līdz Salātu ielai būvniecība, Bauskā, Bauskas novadā" pieteikuma iesniegšanu un aizņēmumu projekta īstenošanai.
  Ilona Spurķe, Mārtiņš Veinbergs
 2. Par investīciju projekta "Salātu ielas posma no Zaļās ielas līdz Dārza ielai pārbūve, Bauskā, Bauskas novadā" pieteikuma iesniegšanu un aizņēmumu projekta īstenošanai.
  Ilona Spurķe, Mārtiņš Veinbergs
 3. Par investīciju projekta "Autoceļa A9 "Dārza iela-Cielavas-Bružas-P93, Dārza ielas posms no Dzintaru ielas līdz autoceļam P93 2.kārta" pārbūve" pieteikuma iesniegšanu un aizņēmumu projekta īstenošanai.
  Ilona Spurķe,Mārtiņš Veinbergs
 4. Par investīciju projekta "Autoceļa A10 "V1040-Smiltaiņi-Audrupi-Jaunsvirkaļi 2.kārta" pārbūve" pieteikuma iesniegšanu un aizņēmumu projekta īstenošanai.
  Ilona Spurķe, Mārtiņš Veinbergs
 5. Par zemes nomas tiesību izsoli elektroauto uzlādes staciju iekārtu uzstādīšanai.
  Raitis Ignatjevs
 6. Par dalību Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas (2021-2027) projektā "Bērnu un jauniešu līdzdalības veicināšana atstumtās kopienās" (Empower Next Generation).
  Laura Šterna
 7. Par projekta "Publiskās infrastruktūras izveide uzņēmējdarbības atbalstam Bauskas novadā" īstenošanu.
  Ilze Tijone
 8. Par grozījumiem Bauskas novada Attīstības programmas 2022. – 2028.gadam Investīciju plānā.
  Ilze Tijone
 9. Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu "Par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai" apstiprināšanu.
  Jānis Kalinka
 10. Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu "Bauskas novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi" apstiprināšanu.
  Jānis Kalinka
 11. Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu "Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Bauskas novadā" apstiprināšanu.
  Agnese Strazdiņa
 12. Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Bauskas novadā" apstiprināšanu.
  Arvīds Zvirbulis, Jānis Kalinka
 13. Par nomas līguma Nr.1 "Par derīgo izrakteņu ieguvi" pagarināšanu.
  Arvīds Zvirbulis

Komitejas priekšsēdētājs: Mārtiņš Mediņš