Datums 13. jūnijs, 2024
Laiks13.00
Vieta Bauska, Bauskas novada dome

2024. gada 13. jūnijā plkst. 13:00

 1. Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu "Par ielu tirdzniecību un nodevu par ielu tirdzniecību publiskās vietās Bauskas novadā" apstiprināšanu
  Ziņo: Evita Grigorjeva
 2. Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu "Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu Bauskas novadā" apstiprināšanu
  Ziņo: Arvīds Zvirbulis, Dace Putna
 3. Par Bauskas novada pašvaldības noteikumu “Rakšanas darbu kārtība Bauskas novada administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu
  Ziņo: Arvīds Zvirtbulis, Mārtiņš Veinbergs
 4. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2023. gada 25. maija lēmumā "Par projekta pieteikuma "Bezemisiju transporta līdzekļu iegāde Bauskas novadā" iesniegšanu"
  Ziņo: Ilze Tijone
 5. Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas pilnvarojuma līguma slēgšanu ar SIA "Bauskas novada komunālserviss"
  Ziņo: Evita Grigorjeva
 6. Par Bauskas novada pašvaldības nedzīvojamo telpu Katoļu ielā 3, Bauskā nodošanu bezatlīdzības lietošanā Jaunsardzes centram
  Ziņo: Linda Mežsarga
 7. Par atmežošanas atļauju nekustamajā īpašumā "Pirts", Dāviņu pagastā
  Ziņo: Dace Stubure

Komitejas priekšsēdētājs: Mārtiņš Mediņš