Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pakalpojuma saņēmējs var ierosināt uzsākt detālplānojuma izstrādi, ja ierosinājums atbilst Bauskas novada teritorijas plānojumam, kā arī detālplānojums nepieciešams atbilstoši citu spēkā esošu normatīvo aktu prasībām. Bauskas novada pašvaldība pieņem lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, apstiprina darba uzdevumu un izstrādes vadītāju vai noraida iesniegumu, sniedzot atbilstošu pamatojumu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Detālplānojuma izstrādi var ierosināt fiziska vai juridiska persona, iesniedzot pašvaldībā šādus dokumentus:
  1. iesniegumu, kurā norādīta plānotā detālplānojuma teritorija un aprakstīts attīstības priekšlikums;
  2. īpašuma tiesību apliecinošs dokuments un zemes robežu plāns;
  3. notariāli apliecināta pilnvara (gadījumā, ja pieteikuma iesniedzējs ir pilnvarota persona);
  4. visu īpašnieku piekrišanu, ja zemes vienībai, kurai plānots izstrādāt detālplānojumu, ir vairāki īpašnieki.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Lēmumu par detālpānojuma izstrādes uzsākšanu un darba uzdevumu apstiprina Bauskas novada dome.
  Pakalpojuma saņemšana atbilstoši norādītajam veidam:
  • klātienē Bauskas novada pašvaldībā;
  • elektroniski, izmantojot e-adresi;
  • elektroniski e-pastā ar drošu elektronisko parakstu;
  • pa pastu dzīvesvietas adresē.

Uzziņas par pakalpojumu

Dace Platonova

Teritorijas plānotāja
dace.platonova [at] bauskasnovads.lv